Mestoláska

mestolaska.jpg

Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev pripravila sériu prednášok Mestoláska, o živote v meste, mestskom plánovaní cez témy demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitostí v meste. Dávame mestu pozornosť, lebo jeho budúcnosť je o každodennosti v súčasnosti, o stanovení vzťahov, ktoré v meste máme a ktoré chceme tvoriť.

Mesto tvoríme my, všetci jeho obyvatelia a k jeho tvorbe a plánovaniu je potrebné pristupovať s dostatočným rozhľadom, ale najmä s láskou.

Publikom verejných prednášok sú primárne ľudia ktorí sa zaujímajú o mesto či už profesionálne (architekti, urbanisti, úradníci, politici, developeri, študenti, ekonómovia, sociológovia, aktivist,…) alebo jednoducho sú to milovníci mesta. Formát Mestoláska chce prinášať dôležité témy v odľahčenom formáte, tak aby boli dostupné všetkým.

Najbližšie pripravujeme:
september: Mesto a ideológia
október: Mesto a vojna
november: Mesto a pamäť

letná mestoláska: Utópia a urbanizmus

05.08.2018 o 17:00, KLUB

Prišli nám pod ruky nejaké fajné knihy a časopisy o meste, prišli aj vám? Chceli by sme sa podeliť o letné objavy v literatúre o urbanizme a trochu načerpať ľudskej sily pri príprave letnej školy Never-never school, budeme sa zaoberať utópiami v urbanizme a relevantnosťou konceptu utópie dnes pri hľadaní reakcií na utópie minulé. Naším konkrétnym objektomu záujmu budú Ťahanovce. Ak máte nejaké svoje vlastné tipy, prípadne úlovky z ciest po veľkých mestách a malých kníhkupectvách, prídite s nami o nich diskutovať.

Udalosť na facebooku

jún: Inkluzívne mesto X Segregujúce mesto

11.06.2018 o 19:00, kino Úsmev

V štvrtej prednáške na tému Inkluzívne mesto / Segregujúce mesto privítame Martina Freunda - poslanca mesta Brno z liberálneho hnutia “Žít Brno”, ktorý má okrem iného na starosti model inkluzívneho bývania, v rámci ktorého sa mestské byty prideľujú občanom v núdzi. “Moje vize je město, kde je zastupitelem každý jednotlivý občan. Město, které si váží své vlastní občanské společnosti a prohlubuje její participaci na veřejném životě. Město, které vás podpoří, pokud se rozhodnete být aktivní, a podrží vás, pokud upadnete.”

Do diskusie privítame Martina Jerguša z Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Moderuje Zuzana Reveszová z kolektívu Spolka.

Udalosť na facebooku

máj: Feministické mesto X Sexistické mesto

13.05.2018 o 19:00, kino Úsmev

V tretej prednáške na tému Feministické mesto / Sexistické mesto privítame architektku Milotu Sidorovú - urbanistku na voľnej nohe, ktorá ako konzultantka mestského plánovania pomáha vylaďovať verejné, súkromné a nevládne projekty najmä v strednej a východnej Európe. “Facilitujem, prepájam a metodicky hľadám priesečníky spoločných záujmov medzi rôznorodými aktérmi tak, aby sme tvorili spravodlivejšie, transparentnejšie a menej konfliktné mestá.”

Do diskusie privítame Julianu Sokolovú, poetku a filozofku žijúcu v Košiciach, prednáša na Fakulte umení. Vo svojom výskume sa o.i. zaoberá vzťahom medzi koncepciami dobrého života, organizáciou fyzického priestoru a obytnou architektúrou. Moderuje Lýdia Grešáková z kolektívu Spolka.

Udalosť na facebooku

apríl: Industriálne mesto X Kreatívne mesto

09.04.2018 o 19:00, kino Úsmev

V druhej prednáške na tému Industriálne mesto / Kreatívne mesto privítame architekta Ljuba Georgieva zo Sofie, ktorý kombinuje prístupy z dizajnérskeho, akademického a aktivistického prostredia. Je absolvent architektúry, urbanizmu a stavebných vied významnej európskej technickej univerzity - TU Delft. V rokoch 2014 až 2016 bol riaditeľom festivalu One Architecture Week. Od konca roku 2016 vedie tím, ktorý koordinuje proces vytvárania dlhodobého rozvojového plánu pre Sofiu, Vision Sofia 2050. V súčasnosti je zároveň riaditeľom spoločnosti Sofproect, ktorá je inštitútom mestského plánovania v Sofii.

Moderuje Zuzana Tabačková, v diskusii privítame Michala Hladkého, jedného z autorov projektu Košice EHMK 2013, autora projektu Košice UNESCO City of Media a riaditeľa organizácie Creative Industry Košice.

Prednáška bude prebiehať v Angličtine. Udalosť na facebooku

marec: Demokratické mesto X Totalitné mesto

12.03.2018 o 19:00, kino Úsmev

Prednáška architektky a “placemakerky” Dominiky Belanskej. Vyštudovala architektonickú tvorbu na VŠVU v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na projektoch vo viacerých mestách na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. V nich sa snaží inovatívnym a autentickým spôsobom zapojiť miestnych ľudí do revitalizácie verejných priestorov a strategického plánovania mesta. Zaoberá sa participatívnymi prístupmi k tvorbe mesta.

Košice, ako IT mesto, mesto kultúry, kreatívne mesto, UNESCO mesto nových médií, prechádza zmenami, ktoré ho na jednú stranu približujú smerom k európskym metropolám, no v súvislosti s tým čelí aj podobným otázkam a výzvam: nové zrekonštruované kultúrne centrá, reštaurácie, kaviarne, “hip štvrte” - bude v budúcnosti mesto dostupné všetkým, alebo sa postupne uzavrie pre úzku skupinu ľudí s určitým príjmom? Môže si mesto zachovať svoju demokratickosť a nepremeniť sa v totalitné mesto s diktátom firiem, politických predstaviteľov a “bohatých”? Vedia jeho budúcnosť ovplyvniť jeho obyvatelia? Akým spôsobom?

Po prednáške nasleduje moderovaná diskusia so Zuzanou Tabačkovou z kolektívu Spolka do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Moderuje Zuzana Révészová.

Udalosť na facebooku

Podpora

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.