Mestoláska

Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev pripravila sériu prednášok Mestoláska, o živote v meste, mestskom plánovaní cez témy demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitostí v meste. Dávame mestu pozornosť, lebo jeho budúcnosť je o každodennosti v súčasnosti, o stanovení vzťahov, ktoré v meste máme a ktoré chceme tvoriť.

Mesto tvoríme my, všetci jeho obyvatelia a k jeho tvorbe a plánovaniu je potrebné pristupovať s dostatočným rozhľadom, ale najmä s láskou.

Publikom verejných prednášok sú primárne ľudia ktorí sa zaujímajú o mesto či už profesionálne (architekti, urbanisti, úradníci, politici, developeri, študenti, ekonómovia, sociológovia, aktivist,…) alebo jednoducho sú to milovníci mesta. Formát Mestoláska chce prinášať dôležité témy v odľahčenom formáte, tak aby boli dostupné všetkým.

Demokratické mesto - Totalitné mesto

Prednáška architektky a “placemakerky” Dominiky Belanskej. Vyštudovala architektonickú tvorbu na VŠVU v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na projektoch vo viacerých mestách na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. V nich sa snaží inovatívnym a autentickým spôsobom zapojiť miestnych ľudí do revitalizácie verejných priestorov a strategického plánovania mesta. Zaoberá sa participatívnymi prístupmi k tvorbe mesta.

Košice, ako IT mesto, mesto kultúry, kreatívne mesto, UNESCO mesto nových médií, prechádza zmenami, ktoré ho na jednú stranu približujú smerom k európskym metropolám, no v súvislosti s tým čelí aj podobným otázkam a výzvam: nové zrekonštruované kultúrne centrá, reštaurácie, kaviarne, “hip štvrte” - bude v budúcnosti mesto dostupné všetkým, alebo sa postupne uzavrie pre úzku skupinu ľudí s určitým príjmom? Môže si mesto zachovať svoju demokratickosť a nepremeniť sa v totalitné mesto s diktátom firiem, politických predstaviteľov a “bohatých”? Vedia jeho budúcnosť ovplyvniť jeho obyvatelia? Akým spôsobom?

Po prednáške nasleduje moderovaná diskusia so Zuzanou Tabačkovou z kolektívu Spolka do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Moderuje Zuzana Révészová.

Podpora

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.