Spolka je kolektív odborníčok z oblasti architektúrysociológie. Pracujeme na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania.

Kľúčové slová

aktuálne spolutvorba vzdelávanie konzultácia výskum dizajn architektúra strategický dokument dotazník workshop facilitácia komunikačná stratégia projektové riadenie publikačná činnosť výstava prednáška Spolka Studio mierka susedstvo park budova mierka mesto mierka planéta

Pre filtrovanie projektov kliknite a odkliknite kľúčové slovo v šedom paneli na pravej strane tejto stránky.