Spolka je kolektív architektieksociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest.

Kľúčové slová

projekt akcia výskum výstava workshop participácia mapovanie prednáška facilitácia komunikačná stratégia design vzdelávanie Košice Praha Berlín Bratislava aktuálne najnovšie!

Spolka sa sústredí na témy spojené s mestom, verejným priestorom, participáciou, nerovnosťou a komunikáciou. Pracujeme s osvetou o meste formou diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo mestských nadšencov. Pôsobíme hlavne v Košiciach a pôsobíme aj v Prahe, Brne a Berlíne:

Lýdia Grešáková (sociologička, publicistka), Viktória Mravčáková (architektka, urbanistka), Zuzana Révészová (právnička, sociologička), Zuzana Tabačková (architektka, urbanistka)

Spolka+ je rozšírením tímu, ktoré vyplýva z otvorenosti kolektívu k užším spoluprácam na rozdielnych projektoch s viacerými dušami, než len v pôvodnej zostave:

Petra Gamrátová (architektka), Adam Ogurcak (marketingový konzultant), Alexandra Motýľ (architektka), Katarína Onderková (architektka), Dávid Sivý (dizajnér), Hana Skljarzska (sociologička, konzultantka pre formálne a neformálne vzdelávanie), Samuel Velebný (multimediálny výtvarný umelec)