Spolka o.z.

Občianske združenie,
Atletická 1199/28,
040 01 Košice-Sever

IČO:

IČO/SID: 50170431
DIČ: 2120738807
IČ DPH: SK2120738807

E-mail:

spolka@spolka.cc

Fakturačné údaje:

Spolka
Sídlo: Atletická 1199/28, 04001 Košice
IČO: 50170431
DIČ: 2120738807
IČ DPH: SK2120738807
IBAN: SK31 8330 0000 0027 0100 2462