Table of Contents

Spolka o.z.

Občianske združenie,
Atletická 1199/28,
040 01 Košice-Sever

IČO:

IČO/SID: 50170431
DIČ: 2120738807
IČ DPH: SK2120738807

E-mail: