PĽAC

PĽAC znamená miesto.
Je miestom stretnutia, ihriskom, trhoviskom či divadlom, záhradou.
Je miestom bez predsudkov.
Je mobiliár, ktorý vytvorí miesto na trávenie času pre deti aj lokálnych rezidentov.

PĽAC workshop prebiehal počas roku 2016 na ŠZŠ Odborárskej v Košiciach, v spolupráci detí, učiteliek, architektov a študentov architektúry.

Alebo iným slovom, prebiehal v komunite.

Proces

Workshopy s deťmi

Môj svet S deťmi sme vytvárali fantazijné svety založené na príbehu a individuálnom vnímaní priestoru.

Ja v priestore Deti naväzovali na predošlý workshop. Hľadali sme polohy, ktoré sú špecifické pre ich fantazijné priestory a snažili sa ich zachytiť vo forme jednoduchého kartónového “nábytku”.

My v priestore Zo získaných informácií, dojmov a atmosfér sme vytvorili “skladačku” ihriska. Deti rôznych vekových kategórií vytvárali spoločné miesto pre hru a oddych.

Dizajn workshop

So študentami architektúry sme spoločne navrhli možnú podobu miesta.

Návrh záhrady pozostáva z vytvorenia jednotlivých drevených mobiliárov, spevnených plôch pre hru a komunitné aktivity a výsady novej zelene. Hlavnými činnosťami sa stáva komunitná záhradka, minipódium pre akcie školy a oddychový priestor pod stromom.

Realizácia / Implementation

Otvorenie / Opening

Sponzori a ocenenia

Sponzori

PĽAC workshop sa uskutočnil pod záštitou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
Kontaktná osoba za univerzitu: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
PĽAC workshop využíva metodiku vyvinutú ateliérom Die Baupiloten.
PĽAC sa uskutočnil vďaka grantovému príspevku Nadácie Tatra banky.
PĽAC sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Ocenenia:

PRO EDUCO Awards 2016 - kategória vysoká škola Som fér 2016 - 1. miesto v kategórii Vekovo zmiešaný kolektív