Spolka je kolektív architektieksociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest.