Dizajn a tvorba skrinky pre menštruačné potreby

Na podnet občianskeho združenia Intymyta sme pripravili výskum, návrh podoby a realizáciu tzv. Menštruačnej Skrinky. Jej zámerom je sprístupniť menštruačné potreby ľuďom, ktorí si to z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť, alebo k nim majú sťažený prístup. Výroba a implementácia viacerých Menštruačných Skriniek je súčasťou projektu pod názvom Dôstojná menštruácia.

Cieľom projektu je boj proti menštruačnej chudobe. Menštruačná chudoba je problém, popisujúci finančnú neprístupnosť hygienických potrieb. Menštruačnej chudobe čelí v Európe takmer každá 10 osoba. Netýka sa len tých, ktorí a ktoré žijú napríklad na ulici, ale aj osôb z málo zabezpečených rodín, osôb, ktoré sú v materiálnej závislosti od ďalších ľudí alebo osamelých osôb v staršom veku.

Výsledná skrinka a jej umiestnenie

Základná koncepcia menštruačnej skrinky spočíva vo výrobe konštrukcie so signifikantným dizajnom/formou, ktorá informuje o svojom účele. Aby si Skrinku mohla zostaviť každá organizácia, ktorá má o ňu záujem aj sama a bez odbornej pomoci, je materiálom pre výrobu oceľový plech a ďalšie materiály, dostupné v bežných stavebných obchodoch. Napĺňanie Menštruačnej Skrinky prebieha zhora a používatelia a používateľky môžu postupne vyberať balíčky s potrebami v dolnej časti konštrukcie.


Jadrá prvých Skriniek boli vyrobené na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach a plechové kryty boli dokončené nami spoločne s Intymytou. Väčšina materiálov použitých na výrobu Skriniek nám bola darovaná vo forme zvyšných a odpadových materiálov, za čo sme firmám veľmi vďačné. Celkom je umiestnených 15 Menštruačných Skriniek – pre školy, komunitné centrá a lokálne organizácie podporujúce ľudí v núdzi, aby sme znížili dopady menštruačnej chudoby na každú osobu, ktorá ju zažíva.

Skrinky tiež podporujú osoby, ktoré sú pre nedostatok a či absenciu menštruačných potrieb nútené vynechávať vyučovanie alebo prácu. Manuál nalepený na každej Menštruačnej Skrinke nielen informuje ľudí o tom, že menštruačné potreby sú tu práve pre nich a bez obmedzení, ale aj znázorňuje správne použitie a vyhodenie menštruačnej vložky.

Pohľad do tvorby – predvýskum: spojenie sociológie a architektúry

Výberu miest a procesu dizajnovania predchádzalo mapovanie a výskum v teréne. Začiatkom roka 2023 sme uskutočnili 2 anonymné rozhovory s osobami, ktoré spolupracujú s ľuďmi, čo čelia menštruačnej chudobe každodenne.

ASCII���Screenshot
Na základe analýzy rozhovorov a pozorovaní v teréne sme hľadali tvar, ktorý by bol vhodný na umiestnenie v bezpečnom ale exteriérovom priestore. Niekde, kde budú mať osoby potrebujúce menštruačné potreby prístup 24/7. Preto sme hľadali ochrannú konštrukciu proti vlhkosti s oblými hranami, ktorá by vydržala návaly dažďa, vetra či slnka. Zároveň sme hľadali materiál, ktorý by bol dostupný k zakúpeniu a inštalovaniu aj v odľahlých oblastiach mimo mesta. Výsledný dizajn Menštruačnej Skrinky preto nakoniec vychádza z jednoduchej práce s plechom ktorý sa ohýba a zároveň vytvára rozoznateľný tvar, umožňujúci efektívnu identifikáciu a viditeľnosť objektu vo verejnom priestore. Orientačné rozmery jednoduchého modulu sú 12 x 90 cm, čo vychádza zo štandardnej dĺžky plechu dostupného v stavebninách a zároveň z veľkosti jedného balenia štandardných hygienických vložiek. Pri napájaní modulov veľkosť a kapacita Skrinky samozrejme narastá.

Pri hľadaní vizuality sme čerpali aj z vlastnej introspektívy a zvolili formu pripomínajúcu tampón či hru ohybov ženského tela. Pri všetkej jednoduchosti návrhu stanica môže mať formu elegantného objektu. Pri precíznej výrobe a kvalite materiálov, je zároveň zvládnuteľné vyrobiť objekt DIY. Rozoznateľný dizajn umožňuje identifikáciu objektu pri rôznej kvalite výroby.

Dizajn prešiel testovaním poveternostnými podmienkami, vlhkosťou a vytrvalosťou – počas piatich intenzívnych dní na festivale Pohoda 2023 a tri mesiace v kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka. Počas testovacej fázy sme zbierali spätnú väzbu a výsledok s ohľadom na pripomienky adaptovali.

Tím a podpora

Projekt vznikol v spojení s občianskym združením Intymyta, ktoré nás k tejto spolupráci oslovilo. Bol realizovaný na báze našej spoločnej dobrovoľnej činnosti a pomoci desiatok ďalších občanov a organizácií (napríklad dm drogerie markt, JAF Holz, SEDEM – reklamná agentúra, Mareena, Equita, Cesta von, Stredná priemyselná škola strojnícka a ďalší), ktoré nás podporovali poskytnutím materiálu či inštaláciou. Časť projektu bola financovaná verejnosťou v zbierke na Donio, za pomoci ktorej ste prispeli viac ako 13 tisíc eurami. Testovanie podporili Pohoda festival 2023 a Nová Cvernovka. Za podporu všetkým ďakujeme.

Na tvorbe a realizácii sa podieľali členky Spolky:
Architektky Ing. arch. Katarína Onderková, Ing. arch. Kristina Roman a MgA. Viktória Mravčáková a sociologička Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.

Aktuálne informácie o projekte na instagrame Dôstojná menštruácia.

Ďalšie intervencie Spolky