Dizajn a tvorba stanice pre menštruačné potreby

Na podnet občianskeho združenia Intymyta pripravujeme návrh podoby tzv. menštruačnej stanice. Jej zámerom je sprístupniť menštruačné potreby ľuďom, ktorí si to z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť, alebo k nim majú sťažený prístup. Výroba a implementácia viacerých menštruačných staníc je súčasťou projektu pod názvom Dôstojná menštruácia.

Cieľom projektu je boj proti menštruačnej chudobe. Menštruačná chudoba je problém, popisujúci finančnú neprístupnosť hygienických potrieb. Menštruačnej chudobe čelí v Európe takmer každá 10 osoba. Netýka sa len tých, ktorí a ktoré žijú napríklad na ulici, ale aj osôb z málo zabezpečených rodín, osôb, ktoré sú v materiálnej závislosti od ďalších ľudí alebo osamelých osôb v staršom veku.

Výsledná stanica

Základná koncepcia menštruačnej stanice spočíva vo výrobe konštrukcie so signifikantným dizajnom/formou, ktorá informuje o svojom účele. Aby si stanicu mohla zostaviť každá organizácia, ktorá má o ňu záujem aj sama a bez odbornej pomoci, je materiálom pre výrobu oceľový plech a ďalšie materiály, dostupné v bežných stavebných obchodoch. Napĺňanie menštruačnej stanice prebieha zhora a používatelia a používateľky môžu postupne vyberať balíčky s potrebami v dolnej časti konštrukcie.


Dizajn prejde testovaním poveternostnými podmienkami, vlhkosťou a vytrvalosťou na festivale Pohoda 2023, kde si overíme správnosť dizajnérskych riešení. Po overení funkčnosti stanice budú prvé konštrukcie umiestnené na 15 vybraných miestach na Slovensku so zvýšenou koncentráciou ľudí, čo majú k potrebám sťažený prístup.

Po výrobe a umiestnení menštruačných staníc bude nasledovať príprava voľne dostupného online manuálu výroby pre každého a každú ochotnú osobu či organizáciu. Manuál bude obsahovať zoznam potrebného materiálu, náradia a detailný postup zhotovenia s rozmermi. Veríme, že touto troškou prispejeme k ceste v ústrety efektívnemu riešeniu menštruačnej chudoby.

Predvýskum: spojenie sociológie a architektúry

Výberu miest a procesu dizajnovania predchádzalo mapovanie a výskum v teréne. Začiatkom roka 2023 sme uskutočnili 2 anonymné rozhovory s osobami, ktoré spolupracujú s ľuďmi, čo čelia menštruačnej chudobe každodenne.

ASCII���Screenshot
Na základe analýzy rozhovorov a pozorovaní v teréne sme hľadali tvar, ktorý by bol vhodný na umiestnenie v bezpečnom ale exteriérovom priestore. Niekde, kde budú mať osoby potrebujúce menštruačné potreby prístup 24/7. Preto sme hľadali ochrannú konštrukciu proti vlhkosti s oblými hranami, ktorá by vydržala návaly dažďa, vetra či slnka. Zároveň sme hľadali materiál, ktorý by bol dostupný k zakúpeniu a inštalovaniu aj v odľahlých oblastiach mimo mesta. Výsledný dizajn menštruačnej stanice preto nakoniec vychádza z jednoduchej práce s plechom ktorý sa ohýba a zároveň vytvára rozoznateľný tvar, umožňujúci efektívnu identifikáciu a viditeľnosť objektu vo verejnom priestore. Orientačné rozmery jednoduchého modulu sú 12 x 90 cm, čo vychádza zo štandardnej dĺžky plechu dostupného v stavebninách a zároveň z veľkosti jedného balenia štandardných hygienických vložiek. Pri napájaní modulov veľkosť a kapacita menštruačnej stanice samozrejme narastá.

Pri hľadaní vizuality sme čerpali aj z vlastnej introspektívy a zvolili formu pripomínajúcu tampón či hru ohybov ženského tela. Pri všetkej jednoduchosti návrhu stanica môže mať formu elegantného objektu. Pri precíznej výrobe a kvalite materiálov, je zároveň zvládnuteľné vyrobiť objekt DIY. Rozoznateľný dizajn umožňuje identifikáciu objektu pri rôznej kvalite výroby.

Tím a podpora

Projekt vzniká v spojení s občianskym združením Intymyta, ktoré nás k tejto spolupráci oslovilo.