Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémy klímy?

17.9. – 2.10.2020 | Východoslovenská Galéria, Košice

Výstava Košice ±40°C otvára priestor spoločnému uvažovaniu nad odolnosťou nás a nášho mesta voči klimatickej kríze v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. Prostredníctvom zjednodušeného prehľadu Hodnotenia zraniteľnosti územia Košíc vás pozývame lepšie spoznať miesta, ktoré sú už teraz ohrozené horúčavami a záplavami.

Vydajte sa s nami na miesta, kde je príliš veľa asfaltu a príliš málo zelene. Na miesta, kde extrémy počasia ohrozujú dôležité dopravné tepny a kde sa každodenne vyskytujú tí najzraniteľnejší z nás. Prečo? Pretože to všetko a omnoho viac ovplyvňuje ekosystém mesta a tým náš každodenný život a komfort.

Košice, ako aj prakticky celé Slovensko, sa nachádzajú v priestore ešte výraznejšieho nárastu teploty ako je globálny priemer. Pocítili sme to všetci. Stratenou „bielou zimou“ a sánkovaním na Červenom brehu, utíšením spevu vtákov, vyschnutým storočným gaštanom pred naším domom, vypredanými ventilátormi v obchodoch, alebo stratami na úrode v našich záhradkách. Práve preto Mesto Košice, podobne ako mnohí z nás, začína premýšľať nad spôsobmi, ako týmto zmenám spoločne čeliť a pripraviť sa na budúcnosťlepšie. Prvým krokom v tomto úsilí je vytvorenie a prijatie Adaptačnej stratégie, ktorú pre mesto pripravuje rovnomenný projekt Košice ±40°C. Aby boli dôsledky klímy čo najmiernejšie, je cieľom projektu zvýšiť pripravenosť na prichádzajúce zmeny a zapojiť do tvorby Adaptačnej stratégie okrem širokého spektra odborníčok a odborníkov, firiem a inštitúcií aj vás –obyvateľky a obyvateľov Košíc.

Výstava, podobne ako samotný projekt, prepája rôzne časti Hodnotenia zraniteľnosti v jeden celok. Je hravou prechádzkou, ale vyzýva aj k pozornému skúmaniu komplexnosti dopadov zmeny klímy na naše mesto. Aké zraniteľné je miesto, kde bývate, kde sa učíte alebo pracujete? Našli ste na nej odolné rastliny, ktorých výskyt je častý v suchých podmienkach, mapy o našom meste z pohľadu zraniteľnosti a aj výsledky prieskumu názorov obyvateľstva. Klimatická zmena je totiž zložitá, všetko-so-všetkým súvisiaca a niekoľko vrstvová skutočnosť.

Prehliadky pre školy

Triedne kolektívy základných, stredných a vysokých škôl sa intenzívne venovali výstave počas komentovaných prehliadok, ktoré sme zorganizovali s spolupráci s Fridays for Future Košice.

20.9. Mestoláska: Mesto X Planéta

18:00, kino Úsmev Prenáška s diskusiou ako sprievodný program výstavy.

Zimy takmer bez snehu. Vysychajúce studne a umierajúce lesy. Posun klimatických zón. Tropické letá v strednej Európe. Na druhej strane živelná urbanizácia a rozvoj nových technológií. To sú záverečné titulky našej súčasnej epochy.

Svet sa stáva veľmi odlišným od toho, s čím sa ľudská civilizácia za posledné tisíce rokov stretla. A takisto aj my sami sa musíme zmeniť. Prekonať strach zo straty starého sveta a vydať sa v ústrety novej realite. Stať sa vynálezcami, objaviteľmi nových svetov. Táto úloha je však komplikovanejšia, pretože našu identitu a vnímanie samých seba formuje technológia a spôsob života, na ktorý sme si zvykli.

V novej situácii všetci vieme málo, no zároveň každý vie viac než tí ostatní. Každý má prístup k vlastnej unikátnej perspektíve, ktorá nie je prístupná nikomu inému. Táto prednáška s diskusiou je preto diskusným stretnutím, ktoré sa bude zameriavať na spoločné odhaľovanie ciest pre život v čase, kedy ľudská aktivita ovplyvňuje dianie celej planéty. Ako sa mestá môžu postaviť klimatickej kríze? Ako môžeme zohľadniť globálne aspekty vplyvov klimatických zmien v lokálnom kontexte nášho každodenného rozhodovania?

Hosť: sociológ Vojtěch Pecka
Diskutujúci: Zuzana Jarošová, Karpatský rozvojový inštitút, a Alex Blandón Fridays for Future Košice
Moderuje: Lýdia Grešáková, Spolka

Udalosť na facebooku

Kurátorský tím a podpora

Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?
17.9. - 2.10.2020
Kurátorský tím Spolka+: Lýdia Grešáková, Katarína Onderková, Zuzana Tabačková
Grafická spolupráca: Katarína Štefanková
Dáta: Karpatský rozvojový inštitút
Na výstave ďalej spolupracujú: Mesto Košice, SHMÚ, Spolka, Správa mestskej zelene v Košiciach, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Východoslovenská galéria, Fridays for Future Košice.

Autorom a nositeľom projektu Košice ±40 °C s oficiálnym titulom „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice” je Karpatský rozvojový inštitút. Viac o projekte: http://kosiceplusminus40.sk/

Projekt je podporený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a prebieha v časovom horizonte 2019–2021.