Table of Contents

Lunik IX

O projekte

Mesto Košice v spolupráci s mestskou časťou Košice - Luník IX. a ETP Slovensko - centrom pre udržateľný rozvoj vyhlásilo na jar roku 2017 ideovo-urbanistickú súťaž na riešenie sídliska Luník IX.

Spolka sa prihlásila so súťažným návrhom. Našim cieľom bolo prispieť k transformácii uvažovania o obyvateľoch sídliska, pomôcť premeniť náhľad na problematiku a priniesť inovatívne myšlienky, ktoré preberú väčší sociologický kontext. Luník IX je sídlisko s výraznou rómskou populáciou. Keďže nám na solidarite všetkých ľudí v meste Košice záleží, snažíme sa premýšľať o nových prístupoch v práve na bývanie a pomôcť ohrozeným skupinám.

Všetky návrhy nájdete na tejto stránke.