Kolektívne mapovania

Na tejto stránke sa momentálne pracuje.

Florenc

Workshop na Florenci sme realizovali v rámci výstavy Spaces of Collectivity, v Galerii Viper na jeseň roku 2019.

Workshop bol zameraný na vytváranie kolektívnej imaginácie námestia v okolí zastávky metra Florenc v Prahe. Účastníci a účastníčky sa zameriavali na otázky kolektívnosti vo verejnom priestore: - V procese mapovania sa zjednotili na najdôležitejších orientačných bodoch - Kolektívne sa stimulovali k pozitívnemu prístupu k územiu a jeho pozitívnemu obrazu na mape - Zisťovali aké ústupky sú ešte legitímne pri tvorbe jednej mapy

Veľmi dôležitú otázku hrá jazyk ako priestor vytvárania príbehu a obrazu územia v prípade, že má byť zdieľané v kolektíve.

Malzfabrik

Spolka bola pozvaná usporiadať workshop v rámci sympózia sharing/learning: Methods of the Collective in Art, Research and Activism, ktoré bolo organizované na Berlínskej University of the Arts.

Počas workshopu Spaces of collectivity sme mapovali existujúce a potenciálne miesta pre kolektivitu v priestoroch Malzfabrik v Berlíne. Zároveň sme hľadali odpovede na otázky o kolektivite: - Ako môžeme konať kolektívne, keď každý z nás prináša svoj vlastný pohľad, hodnoty a tiež svoj vlastný jazyk? - Ako sa mnohí stanú jedným? - A s akými kompromismi sa musíme dohodnúť v procese vyjednávania?

Cieľ workshopu bol teda dvojaký: spoločne sa zamyslieť nad priestorovými aspektmi kolektivity a tiež o mechanizmoch, ktoré ich môžu aktivovať.

Kasárenské námestie 1

(in progress)