Mestoláska

mestolaska-web.jpg

Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev pripravila sériu prednášok Mestoláska, o živote v meste, mestskom plánovaní cez témy demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitostí v meste. Dávame mestu pozornosť, lebo jeho budúcnosť je o každodennosti v súčasnosti, o stanovení vzťahov, ktoré v meste máme a ktoré chceme tvoriť.

Mesto tvoríme my, všetci jeho obyvatelia a k jeho tvorbe a plánovaniu je potrebné pristupovať s dostatočným rozhľadom, ale najmä s láskou.

Publikom verejných prednášok sú primárne ľudia ktorí sa zaujímajú o mesto či už profesionálne (architekti, urbanisti, úradníci, politici, developeri, študenti, ekonómovia, sociológovia, aktivist,…) alebo jednoducho sú to milovníci mesta. Formát Mestoláska chce prinášať dôležité témy v odľahčenom formáte, tak aby boli dostupné všetkým.

december19: Mesto X história

15.12.2019 o 19:00, kino Úsmev

mestolaska-11-web.jpg

Počas 20. storočia sa mestské plánovanie ustanovilo ako dôležitý nástroj na priestorové riadenie spoločenského rozvoja v Európe, ale aj na iných kontinentoch. Mestské plánovanie prispelo k vzniku sociálneho štátu, silných ekonomík a rovnovážnej štruktúre usadzovania. Avšak mestské plánovanie tiež spôsobilo potlačenie a deštrukciu niektorých skupín obyvateľstva, popri ničení prírodných a kultúrnych zdrojov. S kolapsom socializmu v roku 1990 a zvýšení dôležitosti EÚ sa 20. storočie skončilo viacúrovňovým priblížením sa mestských plánov ako regulatívnych a tvarovacích nástrojov.

Počas decembrovej Mestolásky pod hlavičkou histórie zazoomujeme na UrbanHist - interdisciplinárny výskumný a tréningovo program, ktorý sa snaží rozvinúť spoločné chápanie histórie mestského plánovania v 20. storočí z európskej perspektívy a preklenúť jeho národné chápanie. Aké témy prináša vo vzťahu s mestom?

Hosť: Profesor Martin Pekár, historik, vedúci katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ a zároveň prorektor univerzity. Je zakladateľ časopisu Mesto a dejiny a člen významných vedeckých spoločností na Slovensku aj v zahraničí. Je tiež členom správnej rady Ústavu pamäti národa. Vedie projekt UrbanHist, ktorý bol vybratý na podporu schémou Horizon 2020 spolu s medzinárodným tímom expertov.

Udalosť na facebooku

október19: Mesto X sídlisko X fantázia

28.10.2019 o 18:00, kino Úsmev

Októbrová Mestoláska diskutuje domácu pôdu pre mnohých z nás - sídlisko.

“Bum, bum, bum,” plesal Charles Jencks nad demoláciou sídliska Pruitt-Igoe v knihe Jazyk postmodernej architektúry (1977). Architekti na socialistickom východe, ktorí čerpali a vychádzali z Jencksa, preložili toto pozorovanie na program: kritika a odsúdenie kolektívnej bytovej výstavby. Témou tejto prednášky, zameranej na Československo, sú pochmúrne a nenávistné vyobrazenia socialistického kolektívneho bývania v tzv. papierovej architektúre okolo roku 1990. Na kresbách, obálkach časopisov a v iných papierových dokumentoch je sídlisko podrobené najrôznejším formám symbolického násilia: vyhodené do povetria, premenené na pustinu, zakopané pod zem, vystavené útoku neľudských monštier. Proti argumentu, že papierová architektúra predstavovala médium emancipácie voči štátnemu socializmu, táto prednáška argumentuje, že bola tiež kanálom nadchádzajúcej neoliberálnej racionality—v architektúre, bytovej politike a spoločnosti ako takej.

Hosť: Maroš Krivý je associate professor a vedúci katedry urbanizmu na Fakulte architektúry Estónskej Akadémie umení, predtým pôsobil ako vedecký pracovník na Katedre geografie Univerzity v Cambridge. Je spisovateľom, urbanistom a historikom architektúry, jeho práca skúma neoliberálne a socialistické politiky architektúry. Publikoval v odborných časopisoch ako sú Journal of the Society of Architectural Historians, Architectural Histories, Journal of Architecture, International Journal of Urban and Regional Research, Planning Theory, Footprint, Thresholds a Avery Review a prispel do zbierok “Second World Postmodernisms” (Bloomsbury, 2019) a Neoliberalism on the Ground: Architecture and Transformation from the 1960s to the Present (University of Pittsburgh, 2020). www.maroskrivy.eu

Lokálna hosťka: Ivan Komanická je autorka, teoretička umenia a kurátorka, zaoberá sa možnosťami odporu voči neoliberalizmu v ére vynútenej kreativity. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila na pozadí kritiky kongresovej turistiky výstavu o mechanizmoch sociálnych vylúčení východoeurópskych umelcov See You There (2011), pre medzinárodnú publikáciu Close-Up: Post-Transition Writing (AVU, Praha 2014) kriticky hodnotila transformačné zmeny v súvislosti s EHMK Košice v sociografickej reportáži 365 dní Európskeho hlavného mesta kultúry. Je autorkou novely o vzťahu lásky a spravodlivosti Pre teba sa postavím proti sebe (2018) a knižného soundtracku k nej. Pôsobí na Filozofickom ústave SAV v Bratislave a je redaktorkou ľavicového kultúrno-spoločenského magazínu Pole.

Udalosť na facebooku

september19: Mesto a predstavy

01.09.2019 o 18:00, kino Úsmev

Ešte dnes, 30 rokov po páde komunistického režimu, žijeme v meste, ktoré bolo pripodobnené socialistickému snu o jeho fungovaní a vzhľade. Táto nikdy nedokončená utópia formuje náš dennodenný život, do ktorého zasahujú aj naše nové sny a vízie, ovplyvnené západnými neoliberálnymi demokratickými spoločnosťami. Aké mesto si dnes sami predstavujeme a ako ho formujeme skrz rozprávania príbehov, obrazmi, písaním alebo publikovaním?

Mestoláska tentokrát s rumunským magazínom Kajet a prešovskými Ta Take Town

Udalosť na facebooku

január19: Mesto a vojna

28.01.2019 o 19:00, kino Úsmev

mestolaska7-web.jpg

Decembrová mestoláska Mesto a vojna sa venuje tržným a demografickým záujmom, ktoré stoja za deštrukciou a s ňou suvisiácou ‘rekonštrukciou’ v kontexte vojny.

Hosťkou je Lynda Zein, architektka, ktorá sa zaujíma o kolektívnu pamäť a gentrifikáciu. Vyštudovala Univerzitu v Edinburgu a cole Spéciale d’Architecture s projektom Homs: city of stories“ digitálna participatívna mapa a časová línia Homsu pre archivovanie, zverejňovanie a zdieľanie príbehov v súvislosti s mestom. Učí urbanizmus na Archip škole v Prahe.

Strategické bombardovanie v Damašku a Homsu v Sýrii poukazujú na nehnuťelnosť vojny, a to nielen ako neustálu otázku zbavenia a kontroly teritória, ale týka sa popierania častí kolektivnej pamäti. Toto dys-konštrukčné podnikanie je spôsob ako negovat’ rozmanitost' miesta a času pred vojnou ale aj ako vnútit' nový naratív a v tom pripade aj dejepis mesta. Budeme diskutovat’ o pojme urbicidu, a to aj v rámci vojny v Juhoslávii.

Udalosť na facebooku

november18: Mesto a monument

03.11.2018 o 18:00, kino Úsmev

mestolaska6-web.jpg

Novembrová Mestoláska “Mesto a monument” sa zameriava na pamätníky, pomníky vo verejnom priestore, ich význam, údržba a politická komunikácia.

Hosťkou Mestolásky je Anežka Bartlová, výtvarná kritička, teoretička, a editorka knihy Manuál monumentu (2016).
Do diskusie sme prizvali Dorotu Kenderovú, riaditeľku Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Udalosť na facebooku

október18: Mesto a kontrola

07.10.2018 o 18:00, kino Úsmev

Októbrová Mestoláska “Mesto a kontrola” sa zameriava na rôzne aspekty a prejavy kontroly v meste. Témami nám budú napríklad kontrola verejného priestoru, násilie v meste alebo historický exkurz do miest, ktoré sa samé stali zbraňou.

“Mestá na celom svete sú zásadne ovplyvňované politikou bezpečnosti. Stali sa bitevným poľom dnešného sveta. Vojenská infraštruktúra vždy určovala tvar a charakter miest a ani dnes tomu nie je inak. Či už hovoríme o kontrole hraníc, neustálom sledovaní a snímaní novými technológiami za proklamovaným účelom bezpečnosti, všadeprítomnej diskusii o terorizme alebo uzavretých štvrtiach kontrolovaných ozbrojenými súkromnými bezpečnostnými jednotkami. Militarizovaná kontrola preniká do mestských štruktúr a ovplyvňuje život po celom svete. “

Hosť: Andreas Brück, výskumný pracovník na Technickej univerzite v Berlíne (Technische Universität Berlin) a hosťujci profesor na vysokej škole Dessau.

Udalosť na facebooku

letná mestoláska18: Utópia a urbanizmus

05.08.2018 o 17:00, KLUB

Prišli nám pod ruky nejaké fajné knihy a časopisy o meste, prišli aj vám? Chceli by sme sa podeliť o letné objavy v literatúre o urbanizme a trochu načerpať ľudskej sily pri príprave letnej školy Never-never school, budeme sa zaoberať utópiami v urbanizme a relevantnosťou konceptu utópie dnes pri hľadaní reakcií na utópie minulé. Naším konkrétnym objektomu záujmu budú Ťahanovce. Ak máte nejaké svoje vlastné tipy, prípadne úlovky z ciest po veľkých mestách a malých kníhkupectvách, prídite s nami o nich diskutovať.

Udalosť na facebooku

jún18: Inkluzívne mesto X Segregujúce mesto

11.06.2018 o 19:00, kino Úsmev

mestolaska4-web.jpg

V štvrtej prednáške na tému Inkluzívne mesto / Segregujúce mesto privítame Martina Freunda - poslanca mesta Brno z liberálneho hnutia “Žít Brno”, ktorý má okrem iného na starosti model inkluzívneho bývania, v rámci ktorého sa mestské byty prideľujú občanom v núdzi. “Moje vize je město, kde je zastupitelem každý jednotlivý občan. Město, které si váží své vlastní občanské společnosti a prohlubuje její participaci na veřejném životě. Město, které vás podpoří, pokud se rozhodnete být aktivní, a podrží vás, pokud upadnete.”

Do diskusie privítame Martina Jerguša z Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Moderuje Zuzana Reveszová z kolektívu Spolka.

Udalosť na facebooku

máj18: Feministické mesto X Sexistické mesto

13.05.2018 o 19:00, kino Úsmev

V tretej prednáške na tému Feministické mesto / Sexistické mesto privítame architektku Milotu Sidorovú - urbanistku na voľnej nohe, ktorá ako konzultantka mestského plánovania pomáha vylaďovať verejné, súkromné a nevládne projekty najmä v strednej a východnej Európe. “Facilitujem, prepájam a metodicky hľadám priesečníky spoločných záujmov medzi rôznorodými aktérmi tak, aby sme tvorili spravodlivejšie, transparentnejšie a menej konfliktné mestá.”

Do diskusie privítame Julianu Sokolovú, poetku a filozofku žijúcu v Košiciach, prednáša na Fakulte umení. Vo svojom výskume sa o.i. zaoberá vzťahom medzi koncepciami dobrého života, organizáciou fyzického priestoru a obytnou architektúrou. Moderuje Lýdia Grešáková z kolektívu Spolka.

Udalosť na facebooku

apríl18: Industriálne mesto X Kreatívne mesto

09.04.2018 o 19:00, kino Úsmev

V druhej prednáške na tému Industriálne mesto / Kreatívne mesto privítame architekta Ljuba Georgieva zo Sofie, ktorý kombinuje prístupy z dizajnérskeho, akademického a aktivistického prostredia. Je absolvent architektúry, urbanizmu a stavebných vied významnej európskej technickej univerzity - TU Delft. V rokoch 2014 až 2016 bol riaditeľom festivalu One Architecture Week. Od konca roku 2016 vedie tím, ktorý koordinuje proces vytvárania dlhodobého rozvojového plánu pre Sofiu, Vision Sofia 2050. V súčasnosti je zároveň riaditeľom spoločnosti Sofproect, ktorá je inštitútom mestského plánovania v Sofii.

Moderuje Zuzana Tabačková, v diskusii privítame Michala Hladkého, jedného z autorov projektu Košice EHMK 2013, autora projektu Košice UNESCO City of Media a riaditeľa organizácie Creative Industry Košice.

Prednáška bude prebiehať v Angličtine. Udalosť na facebooku

marec18: Demokratické mesto X Totalitné mesto

12.03.2018 o 19:00, kino Úsmev

Prednáška architektky a “placemakerky” Dominiky Belanskej. Vyštudovala architektonickú tvorbu na VŠVU v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na projektoch vo viacerých mestách na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. V nich sa snaží inovatívnym a autentickým spôsobom zapojiť miestnych ľudí do revitalizácie verejných priestorov a strategického plánovania mesta. Zaoberá sa participatívnymi prístupmi k tvorbe mesta.

Košice, ako IT mesto, mesto kultúry, kreatívne mesto, UNESCO mesto nových médií, prechádza zmenami, ktoré ho na jednú stranu približujú smerom k európskym metropolám, no v súvislosti s tým čelí aj podobným otázkam a výzvam: nové zrekonštruované kultúrne centrá, reštaurácie, kaviarne, “hip štvrte” - bude v budúcnosti mesto dostupné všetkým, alebo sa postupne uzavrie pre úzku skupinu ľudí s určitým príjmom? Môže si mesto zachovať svoju demokratickosť a nepremeniť sa v totalitné mesto s diktátom firiem, politických predstaviteľov a “bohatých”? Vedia jeho budúcnosť ovplyvniť jeho obyvatelia? Akým spôsobom?

Po prednáške nasleduje moderovaná diskusia so Zuzanou Tabačkovou z kolektívu Spolka do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Moderuje Zuzana Révészová.

Udalosť na facebooku

Podpora

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.