Mestoláska

18_mestolaska-never-never-school-x-starostlive-mesta_by-kino-usmev-2021-20-of-21-.jpg

Mestoláska je séria prednášok o živote v meste a mestskom plánovaní. Venujeme mestu pozornosť, pretože jeho budúcnosť je o každodennosti v súčasnosti. O stanovení vzťahov, ktoré v meste máme, ktoré môžeme mať a ktoré chceme tvoriť my všetci, jeho obyvatelia a obyvateľky.

Na prednáškach hosťujú zahraniční a miestni experti a expertky. V moderovanom dialógu diskutujeme o globálnych témach v mestskom plánovaní a ich relevancii v lokálnom kontexte Košíc. Publikum tvoria ľudia, ktorí sa intenzívne zaujímajú o svoje mesto. Či už profesionálne (architektky, urbanisti, úradníčky, politici, developeri, študentky, ekonómky, sociológovia, aktivistky) alebo sú jednoducho milovníkmi mesta.

Plánovanie mesta si vyžaduje dostatočný rozhľad a primerané množstvo lásky. Pre prednášky sme zvolili dôležité a často náročné témy. Diskusie, ktoré prednášky nasledujú, sú však vedené v uvoľnenom duchu tak, aby boli dostupné všetkým.

Mestolásku pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev. Sériu prednášok podporil Fond na podporu umenia. Je prístupná zdarma.

Pre ďalšie informácie o nadchádzajúcich aj minulých prednáškach sledujte náš facebook alebo instagram.

Plagaziny

Našu snahu informácie a znalosti Mestolások rozšíriť ešte viac zosobňuje Plagazin – dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky.

V rámci Mestolásky vyšli nasledujúce vydania Plagazinov. Texty z nich uverejňujeme na týchto stránkach v plnej verzii spoločne s prehľadom Mestolások, ktoré máme za sebou. Vo fyzickej kópii si Plagazin môžete objednať na našom e-shope. Ďakujeme, že sa s nami otvorene púšťate do čítania a bádania nového:

Mesto X Stromy (esej Tomáša Fila)
Mesto X Včely X Hmyz (esej Kláry Hrenykóovej)
Mesto X Umenie (esej Zuzany Kupcovej)
Mesto X Mobilita (esej Martina Dubéciho)
Starostlivé mestá X Never Never School (esej Gréty Čandovej)
Mesto X Domov (esej Juliany Sokolovej)
Mesto X Divočina (esej Tomáša Straky)
Mesto X Starostlivosť X Zraniteľnosť (esej Gréty Čandovej)
Ideál X Kompromis (esej Gréty Čandovej)
Mesto X Planéta (esej Zuzany Révészovej)

Za grafické spracovanie plagazinu (plagátu a zinu) vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka. Plagaziny vznikli s finančnou podporou Fion, oz a vás, našich čitateľov a čitateliek. Ďakujeme.

2022

Mesto X Včely X Hmyz

15. 11. 2022 o 19:00, kino Úsmev

Patria včely a opeľovače do našich miest? Mestoláska na tému mesta, biodiverzity zelene a dôležitosti opeľujúceho hmyzu s (nielen) včelármi Dávidom Turčánim a Robertom Gregorekom. Čítať viac.

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje je Klára Hrenykóová.

Mesto X Stromy

31. 10. 2022 o 19:00, kino Úsmev

Ako by sme však v plánovaní a tvorbe vizualizácií mali postupovať, ak chceme dať stromom dôležitý hlas v budúcnosti našich miest? A prečo a ako stromy vlastne súvisia s adaptačnými opatreniami v mestách na zmenu klímy? Pozývame vás na prednášku s diskusiou Mestoláska na tému mesta a stromov s architektkami Kateřinou Vídenovou a Kristinou Roman. Čítať viac.

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorom eseje je Tomáš Filo.

Mesto X Umenie

15. 8. 2022 o 19:00, kino Úsmev

Mestoláska s kurátorkou Martinou Johnovou a grafickým dizajnérom Igorom Kupcom. Spoločne sa pozerali na vzájomné vzťahy medzi priestorom, architektúrou, umením a ľuďmi. Akú podobu môže mať umenie v súčasnom verejnom priestore a aké témy dokáže reflektovať? Čítať viac

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje je Zuzana Kupcová.

Mesto X Mobilita

30. 5. 2022 o 19:00, kino Úsmev

Krízové udalosti posledných dvoch rokov poukázali na dôležitosť zmeny prístupu k mestskej mobilite. Mestoláska s výskumníkom a sociológom Michalem Šindelářem a aktivistom Adriánom Chreňom sa zameriavala najmä na rozvoj cyklodopravy v meste. Čítať viac

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorom eseje je Martin Dubéci.

2021

Never Never School: Starostlivé mestá

16. 9. 2021 o 19:00, kino Úsmev

Jedným zo spôsobov približovania sa k spoločným ideálom starostlivých miest je vytváranie a písanie starostlivých príbehov o ich možných budúcnostiach. Mestoláska s kurátorkou Irenou Lehkoživovou a filozofkou Adrianou Jesenkovou uzatvorila tematický rok starostlivosti diskusiou o konkrétnych príkladoch toho, ako si predstavujeme starostlivé mestá a ich tvorbu v praxi. Čítať viac

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje je Gréta Čandová.

Mesto X Domov

6. 8. 2021 o 19:00, kino Úsmev

Témou Mestolásky so sociálnou antropologičkou Barborou Bírovou bolo vytváranie každodenných politík na úrovni samosprávy, ktorých cieľom je ukončovanie bezdomovectva. Priblížili sme konkrétne skúsenosti, nástroje a inšpirácie, ktoré ukazujú, že aj v komplikovanom prostredí je možné robiť pozitívne zmeny tak, aby mestá boli domovom pre každého. Čítať viac

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou je Juliana Sokolová.

Mesto X Divočina

13. 06. 2021, 18:00 online stream + naživo v kine Úsmev

Ako spoznať hodnotnú krajinu brownfields - semiprázdnych priestorov po zväčša industriálnej výrobe uprostred miest? A ako ju využiť pri konverzii na nové mestské štvrte? Geobotanik Jan Albert Šturma a botanička Eva Sitašová diskutovali o tom, prečo potrebujeme mestskú divočinú ale aj o pohľade na invazívne druhy. Čítať viac a pozrieť stream

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorom je Tomáš Straka.

Mestoláska bola prepojená s ▷ Masterclass ◁, v ktorej sa geobotanik Jan Albert Šturma venoval invazívnej mestskej vegetácii.

2020

Mesto Starostlivé X Zraniteľné

16. 12. 2020 o 19:00, online stream + naživo v kine Úsmev

Pandémia poukazuje na miesta zraniteľnosti našej spoločnosti. Akú úlohu môžu mestá zohrávať v tom, aby sa starali o svoje obyvateľstvo a v čom sú naopak zraniteľné? Diskusia so sociologičkou Miriam Kaniokovou a ekonómom Richardom Dlhým, ktorí pracujú na rôznej úrovni magistrátov, sa zamerala na štrukturálne aspekty sociálnej pomoci miest na Slovensku a rozvoj sociálnych služieb. Čítať viac a pozrieť stream

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou je Gréta Čandová.

Ideál X Kompromis

18. 11. 2020 o 19:00, online stream

Pre niekoho ohyzdné budovy symbolizujúce socializmus, pre iného pamiatky hodné ochrany. O dilemách spojených s ochranou modernej architektúry na Mestoláske diskutoval kolektív Iniciatívy za modernú architektúru a architekt Igor Machata. Čítať viac a pozrieť stream

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou je Gréta Čandová.

Mesto X Planéta

20. 09. 2020 o 18:00, kino Úsmev

Prednáška klimatického sociológa Vojtěcha Pecky s diskusiou so zástupcami Fridays For Future Košice a Karpatského rozvojového inštitútu. Diskusné stretnutie, ktoré sa zameralo na spoločné odhaľovanie ciest pre život v čase, kedy ľudská aktivita ovplyvňuje dianie celej planéty. Ako sa mestá môžu postaviť klimatickej kríze? Ako môžeme zohľadniť globálne aspekty vplyvov klimatických zmien v lokálnom kontexte nášho každodenného rozhodovania? Čítať viac

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou je Zuzana Révészová.

Udalosť je sprievodným programom k výstave Spolky v rámci projektu Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?

Mesto X Ochrana X Oživenie

22. 06. 2020 o 19:00, kino Úsmev

Budovy, parky, dlažby. To všetko je súčasťou našej minulosti. Niekedy je však história skrytá, zabudnutá a zanedbaná – budova s opadanou omietkou či socha skrytá v prerastených kríkoch. Ako vieme nastaviť správnu rovnováhu medzi oživením priestorov a ich ochranou? O tom, kedy je ochrana prekážkou alebo príležitosťou k rozvoju verejného priestoru, rozprávala architektka Lívia Gažová v diskusii s architektom Jánom Krchom. Čítať viac

Never Never School: Mesto a rieka

23. 2. 2020 o 17:00, Valyo, város és a folyó (Budapest, Hungary)
v anglickom jazyku

Veľký rozvoj versus utópia o udržateľnosti oblasti v Košiciach pozdĺž rieky Hornád. O rieke, meste a vzťahu medzi nimi bola medzinárodná diskusia s účastníkmi a účastníčkami letnej školy Never Never School. Diskusiu nasledovala premiéra krátkeho filmu o škole spolu s krstom knihy o citlivom mapovaní priestorov “medzi”. Čítať viac a pozrieť krátky film

2019

Mesto X História

15. 12. 2019 o 19:00, kino Úsmev

Pod hlavičkou histórie sme spoločne s profesorom Martinom Pekárom zazoomovali na UrbanHist – interdisciplinárny výskumný a tréningový program, ktorý sa snaží rozvinúť spoločné chápanie histórie mestského plánovania v 20. storočí z európskej perspektívy a preklenúť jeho národné chápanie. Aké témy prináša vo vzťahu s mestom? Čítať viac

Mesto X Sídlisko X Fantázia

28. 10. 2019 o 18:00, kino Úsmev

Mestoláska o sídliskách s urbanistom Marošom Krivým a teoretičkou umenia Ivanou Komenickou priniesla záber na Československo a pochmúrne a nenávistné vyobrazenia socialistického kolektívneho bývania v tzv. papierovej architektúre okolo roku 1990. Čítať viac

Never Never School: Mesto a predstavy

01. 09. 2019 o 18:00, kino Úsmev
v anglickom jazyku

Ešte dnes, 30 rokov po páde komunistického režimu, žijeme v meste, ktoré bolo pripodobnené socialistickému snu o jeho fungovaní a vzhľade. Mestoláska s hosťmi z rumunského magazínu Kajet a prešovského Ta Take Town priniesla pohľad na túto nikdy nedokončenú utópiu, ktorá formuje náš dennodenný život. Život, do ktorého zasahujú aj naše nové sny a vízie, ovplyvnené západnými neoliberálnymi demokratickými spoločnosťami. Aké mesto si dnes sami predstavujeme a ako ho formujeme skrz rozprávania príbehov, obrazmi, písaním alebo publikovaním? Čítať viac

Mesto X Vojna

28. 01. 2019 o 19:00, kino Úsmev

Aké tržné a demografické záujmy stoja za deštrukciou, a s ňou suvisiacou ‘rekonštrukciou’, v kontexte vojny? S architektkou Lyndou Zein a Markom Popovićom sme sa rozprávali o meste a o vojne, o Juhoslávii a o Sýrii. Čítať viac

2018

Mesto X Monument

03. 11. 2018 o 18:00, kino Úsmev

Novembrová Mestoláska sa zameriavala na pamätníky, pomníky vo verejnom priestore, ich význam, údržbu a politickú komunikáciu. Anežka Bartlová, výtvarná kritička a teoretička v rámci tejto témy predstavila aj svoj Manuál Monumentu a do diskusie sme prizvali Dorotu Kenderovú, riaditeľku Východoslovenskej galérie v Košiciach. Čítať viac

Mesto X Kontrola

07. 10. 2018 o 18:00, kino Úsmev
v anglickom jazyku

V tejto Mestoláske sme sa zamerali na rôzne aspekty a prejavy kontroly v meste. Tému priniesol Andreas Brück, riaditeľ K LAB - Inštitútu pre mestské a regionálne plánovanie na TU Berlin, a diskutoval Ján Gálik, aktivista a filmár. Spoločne sme prechádzali kontrolou verejného priestoru, násilím v meste alebo historickým exkurzom do miest, ktoré sa samé stali zbraňou. Čítať viac

Never Never School: Utópia a urbanizmus

05. 08. 2018 o 17:00, KLUB
letný čitateľský špeciál

Prišli nám pod ruky fajné knihy a časopisy o meste, prišli aj vám? V tomto čitateľskom špeciále sme sa delili o letné objavy v literatúre o urbanizme a trochu načerpali ľudskej sily pri príprave letnej školy Never Never School. V diskusiách sme sa zaoberali predovšetkým utópiami v urbanizme a relevantnosťou konceptu utópie v súčasnosti pri hľadaní reakcií na utópie minulé. Naším konkrétnym objektomu záujmu bolo košické sídlisko Ťahanovce.

Udalosť na facebooku

Inkluzívne mesto X Segregujúce mesto

11. 06. 2018 o 19:00, kino Úsmev

Na tému Inkluzívne mesto / Segregujúce mesto sme privítali Martina Freunda, odborníka na inkluzívne bývanie a Martina Jerguša z Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Čítať viac

Feministické mesto X Sexistické mesto

13. 05. 2018 o 19:00, kino Úsmev

Čo očakávajú od verejného priestoru ženy a ako s ním vieme pracovať aby viac odrážal ich potreby? Kým sexistické mesto reprezentuje maskulinitu svojou geometriou a proporciami, feministické mesto je také, ktoré je tvorené a plánované oboma pohlaviami a myslí pritom na spravodlivosť a ústretovosť voči všetkým užívateľom a užívateľkám. Mestoláska s urbanistkou Milotou Sidorovou a poetkou a filozofkou Julianou Sokolovou. Čítať viac

Industriálne mesto X Kreatívne mesto

09. 04. 2018 o 19:00, kino Úsmev
v anglickom jazyku

Čo pre mesto naozaj znamená stať sa z (prevažne) industriálneho mesta kreatívnym? Na túto tému sme privítali architekta a riaditeľa inštitútu plánovania v Sofii Ljuba Georgieva a riaditeľa košického CIKE Michala Hladkého. Ich predstavenie témy kombinovalo prístupy z dizajnérskeho, akademického a aktivistického prostredia. Čítať viac

Totalitné mesto X Demokratické mesto

12. 03. 2018 o 19:00, kino Úsmev

Prednáška architektky a “placemakerky” Dominiky Belanskej o výzvach súčasných miest v súvislosti s participáciou na ich rozvoji. Bude v budúcnosti mesto dostupné všetkým, alebo sa postupne uzavrie pre úzku skupinu ľudí s určitým príjmom? Vedia jeho budúcnosť ovplyvniť jeho obyvatelia? Akým spôsobom a čo je to vlastne participácia? Čítať viac

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska v spolupráci s Kinom Úsmev pripravuje Spolka:
Sociologičky Mgr. Lýdia Grešáková a Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.
a architektky MgA. Viktória Mravčáková a Zuzana Tabačková, MA

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Súvisiace projekty