Mestoláska Mesto X Ochrana X Oživenie

Table of Contents

O udalosti

22. 06. 2020 o 19:00, kino Úsmev

Hlavná hostka: Lívia Gažová (urbánna sociologička)
Miestny hosť: Ján Krcho (architekt)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

História na na nás dýcha z každého kúta mesta.
Budovy, parky, dlažby. To všetko je súčasťou našej minulosti. Niekedy je ale skrytá, zabudnutá a zanedbaná – opadaná omietka, pozostatok starej fasády, socha skrytá v prerastených kríkoch.

Ako vieme nastaviť správnu rovnováhu medzi oživením týchto priestorov a ich ochranou? Kedy je ochrana prekážkou, alebo príležitosťou k rozvoju verejného priestoru? Ako môžeme podporiť zmysluplnú rozhovor medzi verejnými inštitúciami a občanmi mesta? Ako môžeme spoločne ochraňovať a oživovať naše mesto?

V poslednom období sa rozdúchali emócie ohľadom ochrany parku pred kinom Úsmev. Spolka si dáva za úlohu vytvárať priestor pre nájdenie spoločného priestoru pre konštruktívny dialóg. Táto diskusia bola jeho súčasťou.


Mestoláska Mesto X Ochrana X Oživenie na facebooku.

Mestoláska Mesto X Ochrana X Oživenie v kine Úsmev bola miestom aj pre malú anketu o Kasárenskom námestí kina Úsmev. |© Spolka

Hostia

Lívia Gažová pochádza z Piešťan, kde momentálne aj žije. Vyštudovala urbánne štúdiá v Estónsku a v súčasnosti je doktorantkou urbánnej sociológie v Brne. Venuje sa popularizácii a výskumu architektúry a mestských tém. Je zakladateľkou občianskeho združenia Centrum Architektury, pôsobí v občianskom združení Punkt, spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom a s Čierne diery.

Ján Krcho
sa dlhoročne venuje architektonicko-historickému výskumu a dizajnu, odbornej kritickej a redakčnej činnosti, a vyučuje teóriu architektúry, dejiny umenia a ochranu pamiatok na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Viedol výskumnú činnosť a projekčne a realizačne sa podieľal na obnove desiatok miestnych pamiatok. Je viacnásobným držiteľom ocenení CE.ZA.AR a ďalších architektonických ocenení. Príklad jeho práce a ďalšie info

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.