Mestoláska Mesto X Sídlisko X Fantázia

Table of Contents

O udalosti

28. 10. 2019 o 18:00, kino Úsmev

Hlavný hosť: Maroš Krivý (spisovateľ, urbanista, historik architektúry)
Miestna hostka: Ivana Komanická (teoretička umenia, Pole)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Októbrová Mestoláska diskutovala domácu pôdu pre mnohých z nás – sídlisko.

“Bum, bum, bum,” plesal Charles Jencks nad demoláciou sídliska Pruitt-Igoe v knihe Jazyk postmodernej architektúry (1977). Architekti na socialistickom východe, ktorí čerpali a vychádzali z Jencksa, preložili toto pozorovanie na program: kritika a odsúdenie kolektívnej bytovej výstavby. Témou tejto prednášky, zameranej na Československo, sú pochmúrne a nenávistné vyobrazenia socialistického kolektívneho bývania v tzv. papierovej architektúre okolo roku 1990. Na kresbách, obálkach časopisov a v iných papierových dokumentoch je sídlisko podrobené najrôznejším formám symbolického násilia: vyhodené do povetria, premenené na pustinu, zakopané pod zem, vystavené útoku neľudských monštier. Proti argumentu, že papierová architektúra predstavovala médium emancipácie voči štátnemu socializmu, táto prednáška argumentuje, že bola tiež kanálom nadchádzajúcej neoliberálnej racionality v architektúre, bytovej politike a spoločnosti ako takej.


Mestoláska Mesto X Sídlisko X Fantázia na facebooku.

Hostia

Maroš Krivý
je associate professor a vedúci katedry urbanizmu na Fakulte architektúry Estónskej Akadémie umení, predtým pôsobil ako vedecký pracovník na Katedre geografie Univerzity v Cambridge. Je spisovateľom, urbanistom a historikom architektúry, jeho práca skúma neoliberálne a socialistické politiky architektúry. Publikoval v odborných časopisoch ako sú Journal of the Society of Architectural Historians, Architectural Histories, Journal of Architecture, International Journal of Urban and Regional Research, Planning Theory, Footprint, Thresholds a Avery Review a prispel do zbierok “Second World Postmodernisms” (Bloomsbury, 2019) a Neoliberalism on the Ground: Architecture and Transformation from the 1960s to the Present (University of Pittsburgh, 2020). www.maroskrivy.eu

Ivana Komanická
je autorka, teoretička umenia a kurátorka, zaoberá sa možnosťami odporu voči neoliberalizmu v ére vynútenej kreativity. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila na pozadí kritiky kongresovej turistiky výstavu o mechanizmoch sociálnych vylúčení východoeurópskych umelcov See You There (2011), pre medzinárodnú publikáciu Close-Up: Post-Transition Writing (AVU, Praha 2014) kriticky hodnotila transformačné zmeny v súvislosti s EHMK Košice v sociografickej reportáži 365 dní Európskeho hlavného mesta kultúry. Je autorkou novely o vzťahu lásky a spravodlivosti Pre teba sa postavím proti sebe (2018) a knižného soundtracku k nej. Pôsobí na Filozofickom ústave SAV v Bratislave a je redaktorkou ľavicového kultúrno-spoločenského magazínu Pole.

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.