Mestoláska Mesto starostlivé X zraniteľné

O udalosti

16. 12. 2020 o 19:00, online stream + naživo v kine Úsmev

Hlavná hostka: Miriam Kanioková (sociologička, magistráte hlavného mesta SR)
Lokálny hosť: Richard Dlhý (ekonóm, magistrát mesta Košice)
Moderuje: Zuzana Révészová

Pozrite si videozáznam

Pandémia poukazuje na miesta zraniteľnosti našej spoločnosti. Počas posledného roka sme videli obrazy zariadení pre seniorky a seniorov oddelených od komunít mesta, kde žijú desiatky až stovky starších ľudí. Tisíce ľudí na ulici, ktorí sa v časoch pandémie nemôžu izolovať vo svojich domovoch. Častejšie sme počúvali o násilí doma. Do hlavných správ sa dostávali predstaviteľky a predstavitelia pomáhajúcich profesií pracujúcich za náročných podmienok. Politické vedenie sa viac, či menej úspešne snaží so svojím aparátom zvládať bezprecedentnú krízu.

V poslednej z diskusií v roku 2020 sme sa venovali tomu, akú úlohu môžu mestá zohrávať v tom, aby sa starali o svoje obyvateľstvo a v čom naopak sú zraniteľné. Diskusia sa aj napriek adventu nezamerala na charitatívne možnosti pomoci, ale naopak na štrukturálne aspekty sociálnej pomoci miest na Slovensku. Predmetom záujmu bol najmä rozvoj sociálnych služieb.


Mestoláska Mesto starostlivé X zraniteľné na facebooku.

Hostia a hostky

Miriam Kanioková
sa ako sociologička venuje sociálnej politike. Aktuálne pôsobí na magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, na brnianskom magistráte, spolupracovala s viacerými neziskovými organizáciami, ale tiež pracovala pre sociologickú firmu. Študovala na Masarykovej univerzite v Brne a Stredoeurópskej univerzite (ešte) v Budapešti. Miriam je nadšená z úradníctva, zaujíma sa o radikálnu sociálnu prácu a prvé kroky po príchode do Košíc tradične smerujú na pivo do Úsmevu.

Richard Dlhý
je zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice a vedúci Oddelenia strategického rozvoja mesta Košice.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje tohto plagazinu je Gréta Čandová.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.