Mestoláska Mesto X Divočina

O udalosti

13. 6. 2021 o 18:00 online stream + naživo v kine Úsmev

Hlavný hosť: Jan Albert Šturma (geobotanik)
Lokálna hostka: Eva Sitášová (botanička)
Moderuje: Lýdia Grešáková (Spolka)

Pozrite si videozáznam

Ako spoznať hodnotnú krajinu brownfields – poloprázdnych priestorov po zväčša industriálnej výrobe uprostred miest? A ako ju využiť pri konverzii na nové mestské štvrte? Čoho si všímať, kde ustúpiť a kde naopak trvať na svojom? Ako zakomponovať starú-novú ‘divočinu’ do novej zástavby? Prednáška s diskusiou, Mestoláska: Mesto X Divočina, sa bližšie pozrela na aplikovanú ochranu prírody a krajinnú ekológiu (nielen) pre architektky, architektov, urbanistky a urbanistov. Okrem teórie sme sa detailne venovali príkladom z praxe, napríklad berlínskemu Park am Glesidreieck, pražskému Parku u vody alebo košickému vysporiadaniu sa s konkrétnymi invazívnymi druhmi rastlín.

Mestoláska Mesto X Divočina na facebooku.

Hostia a hostky

Jan Albert Šturma
absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, venuje sa brownfieldom, suburbánnej krajine a krajine v oblasti Sudet. Je aktívnym krovinárom, v súčasnej dobe sa tiež venuje krajine bývalej železnej opony na Česko-Bavorskej hranici a aplikovanému medziodborovému výskumu. S geológom Radkom Mikulášom napísal knihu Divoká příroda Prahy a jejího blízkého okolí: průvodce tou částí pražské přírody, o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád (2015). Kapitolou o krovinách prispel aj v knihe Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy (2020). V súčasnosti žije na Poľsko-Česko-Nemeckom pomedzí.

Eva Sitašová
je botanička. Odborne sa zameriava na osvetu, vplyv a prezentáciu liečivých, vzácnych a ohrozených rastlín. Okrem jej muzeálnej prírodovedeckej činnosti sa úspešne podieľa na aktivitách zameraných proti šíreniu invazívnych rastlín a na ochrane prírody. V tejto oblasti patrí k vyhľadávaným uznávaným priekopníčkam a odborníčkam na Slovensku. Svojou odbornosťou napríklad prispieva v cykle prírodných dokumentárnych filmov Slovenskej televízie. Je rodáčka z Košíc a v súčasnosti pôsobí vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autor eseje tohto plagazinu je Tomáš Straka.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.