Mestoláska Mesto X História

Table of Contents

mestolaska-11-web.jpg

O udalosti

15. 12. 2019 o 19:00, kino Úsmev

Hlavný hosť: Profesor Martin Pekár (historik)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Počas 20. storočia sa mestské plánovanie ustanovilo ako dôležitý nástroj na priestorové riadenie spoločenského rozvoja v Európe, ale aj na iných kontinentoch. Mestské plánovanie prispelo k vzniku sociálneho štátu, silných ekonomík a rovnovážnej štruktúre usadzovania. Avšak mestské plánovanie tiež spôsobilo potlačenie a deštrukciu niektorých skupín obyvateľstva, popri ničení prírodných a kultúrnych zdrojov. S kolapsom socializmu v roku 1990 a zvýšení dôležitosti EÚ sa 20. storočie skončilo viacúrovňovým priblížením sa mestských plánov ako regulatívnych a tvarovacích nástrojov. Spoločné chápanie histórie mestského plánovania v 20. storočí z európskej perspektívy skúma UrbanHist.


Mestoláska Mesto X História na facebooku.

Hosť

Martin Pekár
je historik, vedúci katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ a zároveň prorektor univerzity. Je zakladateľ časopisu Mesto a dejiny a člen významných vedeckých spoločností na Slovensku aj v zahraničí. Je tiež členom správnej rady Ústavu pamäti národa. Vedie projekt UrbanHist, ktorý bol vybratý na podporu schémou Horizon 2020 spolu s medzinárodným tímom expertov.

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.