Mestoláska Mesto X Kontrola

Table of Contents

O udalosti

07. 10. 2018 o 18:00, kino Úsmev
v anglickom jazyku

Hlavný hosť: Andreas Brück (urbanista, riaditeľ K LAB)
Miestny hosť: Ján Gálik (aktivista a filmár, Za slušné Slovensko) Moderuje: Viktória Mravčáková (Spolka)

Už od nepamäti boli mestá centrami moci a dôležitými ekonomickými dejateľmi. Mestá vznikali ako kolektívna či mocenská spoločenská dohoda o vzájomnom spolužití. Odpretím určitých slobod zaisťovalo mesto svojim obyvateľom a obyvateľkám bezpečný a prosperujúci život. A hoci dnes už táto ochrana nie je fyzicky označená hradobným múrom, o to viac je citeľná vnútri miest. Je možné tvrdiť, že už samotná štruktúra – urbanizmus miest je násilným prostriedkom a spôsobom, ako kotrnolovať pohyb ľudí. Mestské plánovanie je často prispôsobené tomu, aby boli mestá prehľadné, ľahko kontrolovateľné a aby napríklad nebolo možné politicky sa zhromažďovať.

Najtypickejším príkladom nám môže byť transformácia Paríža za Napoleona III architektom Haussmannom po revolúcii v roku 1848. V mene modernizácie mesta boli bulváry navrhuté tak, aby umožnili zároveň rýchle presuny armády skrz všetky štvrte mesta v prípade napríklad ďalších revolúcií. Môžeme samozrejme hovoriť aj o socialistických mestách a o ich prístupe k plánovaniu miest. Socialistické plánovanie s étosom zdravého životného prostredia, života v parku je zároveň spôsobom kontroly, kde je každá a každý videný a počutý.

V súčasnom svete sa táto kontrola prejavuje vo verejnom priestore výrazne. Nielenže sú naše mestá kontrolované kamerovými systémami, ale verejné priestory sú často navrhnuté tak, aby sa na nich ľudia nemohli iba tak zdržovať. Nedávno bola napríklad odstránená fontána na košickom sídlisku Nad Jazerom práve z dôvodu, aby sa pri nej nikto nežiadúci nezdržoval. Dnes sa do kontroly obyvateľstva miest zahrnuli aj nové technológie a táto kontrola prerástla do globálnej škály. Každý náš pohyb je monitorovaný a zaznamenaný za účelom bezpečnosti. Kde je však hranica medzi bezpečnosťou a slobodou?


Mestoláska Mesto X Kontrola na facebooku.

Hostia

Andreas Brück
je urbanista žijúci a pracujúci v Berlíne. Pôvodne vyštudovaný geograf (Univerzita v Bonne) absolvoval magisterské štúdiá architektúry na univerzite v Darmstadte a UPC ETSA v Barcelone. Aktuálne pôsobí ako výkonný riaditeľ K LAB - Inštitútu pre mestské a regionálne plánovanie na Technickej univerzite v Berlíne (Technische Universität Berlin) a hosťujci profesor na vysokej škole Dessau.

Ján Gálik
je aktivista so záujmom o veci verejné, a filmár žijúci v Košiciach. Založil kultúrno-komunitné centrum KLUB – autonómne centrum pre vizuálne aj performatívne umenie, charitatívnu činnosť a sociálne aspekty. V súčasnosti spolupracuje s platformou Za slušné Slovensko ako koordinátor pre východné Slovensko.

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.