Mestoláska Mesto X Planéta

O udalosti

20. 09. 2020 o 18:00, kino Úsmev

Hlavný hosť: Vojtěch Pecka (sociológ)
Miestni hostia: Zuzana Jarošová (Karpatský rozvojový inštitút) a Alex Blandón (Fridays for Future Košice)
Moderuje: Lýdia Grešáková (Spolka)

Zimy takmer bez snehu. Vysychajúce studne a umierajúce lesy. Posun klimatických zón. Tropické letá v strednej Európe. Na druhej strane živelná urbanizácia a rozvoj nových technológií. To sú záverečné titulky našej súčasnej epochy.

Svet sa stáva veľmi odlišným od toho, s čím sa ľudská civilizácia za posledné tisíce rokov stretla. A takisto aj my sami sa musíme zmeniť. Prekonať strach zo straty starého sveta a vydať sa v ústrety novej realite. Stať sa vynálezcami, objaviteľmi nových svetov. Táto úloha je však komplikovanejšia, pretože našu identitu a vnímanie samých seba formuje technológia a spôsob života, na ktorý sme si zvykli.

V novej situácii všetci vieme málo, no zároveň každý vie viac než tí ostatní. Každý má prístup k vlastnej unikátnej perspektíve, ktorá nie je prístupná nikomu inému. Táto prednáška s diskusiou bola preto stretnutím, ktoré sa zameralo na spoločné odhaľovanie ciest pre život v čase, kedy ľudská aktivita ovplyvňuje dianie celej planéty.


Mestoláska Mesto X Planéta na facebooku.

Hosť

Vojtěch Pecka
vyštudoval teoretickú sociológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej. V súčasnosti pracuje na svojom dizertačnom projekte na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, ktorý sa zaoberá vzťahom medzi ťažobným priemyslom a zmenou klímy. V širšom kontexte je jeho výskumným záujmom vzťah sociálneho systému s geofyzikálnou a ekosystémovou realitou v antropocéne a odraz tohto vzťahu v súčasnej sociálnej teórii. Okrem sociológie spolupracoval na viacerých výstavách, videách, krátkych filmoch a počítačových hrách.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje tohto plagazinu je Zuzana Révészová.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.