Mestoláska Mesto X Umenie

O udalosti

15. 8. 2022 o 19:00, kino Úsmev

Hlavná hostka: Martina Johnová (kurátorka, Galerie Hraničář)
Miestny hosť: Igor Kupec (grafický dizajnér)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Aké sú vzájomné vzťahy medzi priestorom, architektúrou, umením a ľuďmi? Akú podobu môže mať umenie v súčasnom verejnom priestore a aké témy dokáže reflektovať? Má umenie potenciál podporiť účasť občanov a občaniek na verejnom dialógu o budúcnosti našich miest? Dokážeme prostredníctvom neho adresovať témy a problémy verejného priestoru ako takého?

Mestoláska Mesto X Umenie na facebooku.

Hostia a hostky

mestoxumenie-01.jpg

Martina Johnová
je kurátorka a kultúrna organizátorka. Pôsobí v spolku Hraničář v Ústí nad Labem. Hraničářsky spolkový prístup a jej kurátorské premýšľanie o súčasnom verejnom priestore sa zameriava na vzťah k umeniu, architektúre a ľuďom. Hlavným impulzom k spracovaniu ich zámerov a práce je priama konfrontácia so životom a dianím v okolí. Vo vybraných projektoch sa pokúšajú o začiatok medziodborového dialógu odborníkov, umelcov, miestnych politikov a hlavne obyvateľstva konkrétnych mestských častí, o ktorých budúcnosti sa vedie diskusia. Jej skúsenosť vychádza z mesta Ústí nad Labem, ktoré patrilo medzi vojnou najviac poškodené mestá. V roku 1948 sa stalo krajským mestom a ekonomicky jednou z najvýznamnejších častí ČSR. V súvislosti s tým začalo byť mesto veľkoryso budované, podľa vtedajších estetických merítok výstavného veľkomesta. Tuto činnosť sprevádzali rozsiahle demolačné akcie. Spolu s nimi z mesta zmizli aj desiatky rokov vytvárané medziľudské väzby. Tieto problémy v súčasnej dobe stále doznievajú, v mnohých prípadoch s komplikovanou vlastníckou a správcovskou štruktúrou, a tým pádom náročnejším konaním v témach kultivovania a oživenia. V rámci projektu Hraničář oslovuje umelcov, aby reagovali na špecifické priestory, témy, históriu a ozvláštnili doteraz pomerne problematickú lokalitu, v ktorej je potrebné upozorniť na základné problémy ohrozujúce verejný priestor: jeho otvorenú, či pomalú a skrytú privatizáciu, komercionalizáciu a gentrifikáciu, zanedbanosť mestských priestorov, ktoré nestoja v centre pozornosti alebo patria do sociálne okrajových oblastí, pretrvávajúce uprednostňovanie súkromných záujmov. V posledných niekoľkých rokoch pracovali na medziodborových výstavách, ktoré sa venovali otázke, ako s priestorom pracovať a vznikli najrôznejšie participačné projekty, funkčné, vizuálne i absurdné prvky, light design či akustické interaktívne prvky. Realizovali projekty: Slnečné mesto: Architektonické dědičství v letech 1945-1989, Komu patří mesto? alebo Partner: Opomíjený prostor Masarykovy ulice I. a II.

mestoxumenie-02.jpg

Igor Kupec
je kreatívny grafický dizajnér. Absolvoval štúdiá občianskej spoločnosti, pracoval v oblasti cestovného ruchu a charitatívnej práce. Je aktívny v komunite Poď na dvor, venuje sa intervenciám vo verejnom priestore.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje je Zuzana Kupcová.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Ďalšie informácie o nadchádzajúcich aj minulých prednáškach sa dočítate na podstránke Mestolásky alebo na facebooku a instagrame.