Mestoláska a Never Never School: Starostlivé mestá

O udalosti

16. 9. 2021 o 19:00, kino Úsmev

Hlavná hostka: Irena Lehkoživová (kurátorka, Galerie VI PER)
Miestna hostka: Adriana Jesenková (filozofka)
Moderuje: Lýdia Grešáková (Spolka & tím Never Never School)

Posledná Mestoláska roku 2021 uzatvorila tematický rok starostlivosti. Priniesla aspekty starostlivej tvorby mesta v praxi. Takej, ktorá povzbudzuje starostlivé vzťahy medzi ľuďmi. Vzťahy v rámci susedstiev, ale aj v rámci vnímaní iných ako ľudských potrieb – ostatného, čo okolo nás žije či rastie – a ich zahrnutia do miestotvornej praxe. Vytváranie a písanie starostlivých príbehov o možných budúcnostiach týchto vzťahov je pre nás jedným zo spôsobov približovania sa k spoločným ideálom starostlivých miest. Príbehy môžu mať rôzne formy: diskutovanie, filozofovanie, hranie sa, navrhovanie, či stavanie.

Aké sú konkrétne príklady príbehov o tom, ako si starostlivé mestá predstavujeme? A čo si vôbec predstaviť pod pojmom starostlivosť v meste?

Mestoláska bola prepojená s letnou školou Never Never School 2021. Mestoláska o starostlivých mestách na facebooku.

Hostia a hostky

Irena Lehkoživová
je historička umenia, ktorá sa zaoberá predovšetkým povojnovou a súčasnou architektúrou. Spolu s Barborou Špičákovou je zakladateľkou Galérie VI PER, okrem toho pôsobí v Archíve výtvarného umenia. Je editorkou či spolueditorkou niekoľkých kníh, z poslednej doby napríklad Paneláks: Twenty-Five Housing Estates in the Czech Republic (2017), Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi (2019), Andi Schmied, Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan (2020) alebo Karel Prager a Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry (2020).

Adriana Jesenková
je filozofka. Pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výskumne sa zameriava na feministickú morálnu filozofiu a skúmanie vzťahov moci, starostlivosti a spravodlivosti v sociálnej praxi, s dôrazom na oblasť vzdelávania a výchovy. Je autorkou monografie Etika starostlivosti (2016). Ako výskumníčka pôsobí aj vo feministickej organizácii EsFem zameranej na rodovo citlivú výchovu. V Rádiu Regina zaznelo už viac ako sto jej krátkych zamyslení a v súčasnosti je jednou z moderátoriek relácie Večerné reflexie. Zaujíma sa o spájanie akademického a verejného priestoru prostredníctvom médií a občianskeho aktivizmu.

Obe hostky Mestolásky boli zároveň garantkami letnej školy Never Never School 2021. Never Never School je modelom vzdelávania dospelých, ktorý vychádza zo spolupráce, spoločného experimentovania a zbližovania odborností rôznych odvetví. Ako tvoriť lepšiu budúcnosť, ak nie spolu? Dizajn je pre nich nástrojom investigatívy, predstavivosti a prostriedkom k dialógu o možných budúcnostiach. Spoločne s účastníkmi a účastníčkami vkladá letná škola svoje idey do projektov zakotvených v realite, ktoré spoločne testuje a rozvíja v Košiciach. Za posledné roky sa venovali budúcnosti rozvoja oblasti okolia rieky Hornád, vytvorili utopické predstavy pre sídlisko Ťahanovce v Košiciach a v roku 2021 sa sústredili na tému starostlivých miest.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje tohto plagazinu je Gréta Čandová.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.