Mestoláska Totalitné mesto X Demokratické mesto

Table of Contents

O udalosti

12. 03. 2018 o 19:00, kino Úsmev

Hlavná hostka: Dominika Belanská (architektka, odborníčka na participáciu)
Miestna hostka: Zuzana Tabačková (Spolka)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Košice, ako IT mesto, mesto kultúry, kreatívne mesto, UNESCO mesto nových médií, prechádza zmenami, ktoré ho na jednú stranu približujú smerom k európskym metropolám, no v súvislosti s tým čelí aj podobným otázkam a výzvam: nové zrekonštruované kultúrne centrá, reštaurácie, kaviarne, “hip štvrte” – bude v budúcnosti mesto dostupné všetkým, alebo sa postupne uzavrie pre úzku skupinu ľudí s určitým príjmom? Môže si mesto zachovať svoju demokratickosť a nepremeniť sa v totalitné mesto s diktátom firiem, politických predstaviteľov a “bohatých”? Vedia jeho budúcnosť ovplyvniť jeho obyvatelia? Akým spôsobom?

Už v roku 1968 francúzsky filozof a sociológ Henri Lefebvre sformuloval myšlienku o práve na mesto. Stala sa sloganom nových požiadaviek na spoločenský život v mestách a na ich transformáciu. Najslávnejším je tento citát: „právo na mesto je omnoho viac než individuálna sloboda prístupu k mestským zdrojom. Je to právo zmeniť sa tak, že zmeníme mesto. Je to kolektívne právo. Sloboda tvoriť a pretvárať naše mestá a nás je jedným z najvzánejších, ale opomenutých ľudských práv“.Zdá sa však, že si tento koncept stále nachádza svoju aktuálnosť. Či už ide o istanbulské námestie Taksim, Nuit Debut či ďalšie protesty, ktoré občianska spoločnosť namierila proti excesívnym súkromným developerským záujmom, za ochranu životného prostredia alebo proti novým politickým limitom. Je teda predstava demokratického mesta najmä v schopnosti občianskej spoločnosti vziať si mesto späť od politikov a developerov? Alebo spočíva v spoločnom úsilí nás vsetkých?

Participácia, teda zúčastňovanie sa na tvorbe politík, existuje už dlhé desatročia na západe. Od 60-tych rokov sa prirodzene rozvíja v demokratických štátoch. Napríklad v Berlíne v súčasnosti existujú mestom pripravované fóra o tom, ako sa má človek zapojiť do tvorby mesta. Slovensko malo trochu inú vývojovú trajektóriu a len posledné roky sa tu objavujú prve lastovičky participácie. Čo je to vlastne tá participácia? Stačí odvoliť raz za 4 roky? Predmetom prednášky a následnej diskusie boli práve výhody, úskalia a limity, ktoré participácia prináša.


Mestoláska Totalitné mesto X Demokratické mesto na facebooku.

Hostka

Dominika Belanská
vyštudovala architektonickú tvorbu na VŠVU v Bratislave a v súčasnosti spolupracuje na projektoch vo viacerých mestách na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. V nich sa snaží inovatívnym a autentickým spôsobom zapojiť miestnych ľudí do revitalizácie verejných priestorov a strategického plánovania mesta. Zaoberá sa participatívnymi prístupmi k tvorbe mesta.

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.