Mestometer

MESTOMETER je kolektívna interaktívna hra, je medziodborové dielo na hranách počítačovej a stolnej hry, produktového dizajnu a urbanistickej štúdie. Je príspevkom k rozvoju súčasných prezentačných a výstavných metód, keď sa interaktívnou a hravou formou snaží čo najširšej verejnosti predstaviť náročnú, no zároveň veľmi dôležitú tému, akou je územné plánovanie a mestotvorba. Základné dátové vstupy aplikácie pochádzajú z existujúcich dokumentov územného plánu mesta Košice. Tieto sú v rámci zjednodušenia prevedené do dvoch ovládacích prvkov aplikácie - definovanie rozloženia a rozsahu jednotlivých funkcií na mape mesta a prioritizovanie jednotlivých spôsobov dopravy po meste. Mestometer čerpá zo všeobecne známej estetiky mapových zobrazení, ikon a piktogramov a spája počítačovú aplikáciu s veľkorozmerným fyzickým rozhraním. Interakcia prebieha pomocou originálne dizajnovo riešených ovládacích systémov.

Finálna prezentácia projektu - dlhodobá verejná výstava, slúži k prezentácii témy územného plánovania a zodpovednosti s ňou spojenej pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Mestometer objasňuje vstup do základných tematických okruhov mestotvorby, mestskej ekonomiky a politiky územného plánovania. Aplikácia zároveň slúži pre zber dát o hypotetických modeloch mesta, ktoré si jednotlivé návštevníčky a návštevníci postavia, a vyhodnocuje tak konkrétne postoje občaniek a občanov k budúcim podobám mesta.

Cieľom projektu je v záverečnej fáze pripraviť interaktívny stôl aj software tak, aby mohli byť flexibilne použité aj pre iné mapové a datové podklady ako tie, týkajúce sa Košíc. Z aplikácie sa tak môže stať projekt s možným univerzálny využitím pre propagáciu a vzdelávanie v téme v kontexte ľubovoľného mesta.

Viac o Mestometri nájdete na samostatnej webstránke projektu, ďalšie fotografie a videá z vývoja projektu sú prístupné na instagrame.

Spoluorganizátori

Autorom a nositeľom projektu je Samuel Velebný. Na projekte ďalej spolupracujú Samuel Setényi, producent Dead Janitor a Zuzana Tabačková za Spolku. Podporovateľom projektu je Fond na podporu umenia.