Osvetová činnosť: Naše prednášky, články, diskusie a iné.

Výber rozhovorov, ktoré s nami boli uskutočnené, záznamov prednášok a autorských textov členiek Spolky. A okrem nich aj prehľad našich projektov, ktoré majú za cieľ vzdelávať a šíriť vedomosti o mestskom plánovaní mimo 'zaužívane koľaje'.

Fotografia z prednášky Úvod do reprezentácie stromov. Prednáška bola súčasťou workshopu Kresliť stromy. © Monika Kováčová a Kunsthalle Bratislava 2022

Rozhovory

02/2023 | Rozhovor v DOM podcast: Architekti Jaro Krobot a Liana Rosinová s nami hovorili o našej činnosti v roku 2022 a 2023.11/2022 | Rozhovor o úpravách priestorov pre deti na Ukrajine po ukrajinsky na Суспільне Новини a v slovenčine na Človek v ohrození.

10/2022 | Rozhovor pre noviny Korzár Košice: Urbanistka po tragédii na Zochovej: Len Slováci cez priechod bežia, tak sa boja áut.

09/2022 | Rozhovor pre časopis MAG D A: Speed Date / SPOLKA.

10/2021 | Rozhovor pre časopis Flash Art, Czech & Slovak Edition 61 (Kolektívy, skupiny, spolupráce): Štvorstranový rozhovor o Spolke a politickej dimenzii našej práce v slovenskom urbanistickom kontexte – Spolka by Lýdia Pribišová.

07/2021 | Rozhovor pre časopis Designum 2/2021: Dizajnér a teoretik Roman Novotný na základe rozhovoru s nami citlivo a s pochopením zachytil, čo nás k našej odbornej činnosti vedie a prečo. Prečítajte si jeho článok Urbanizmus medzi angažovanou utópiou a situovaným poznaním: Spolka oslavuje päť rokov.

03/2021 | Rozhovor pre rádio: Starostlivosť a mesto na Rádiu Regina v programe Večerné reflexie (85′).

02/2021 | Rozhovor pre rádio: Utópia našich miest na Rádiu FM v programe Živé Mesto. Rozhovor je dostupný aj na Spotify (105′).

12/2020 | Rozhovor pre časopis A2 kulturní čtrnáctideník č. 25/2020 (Polární krize): Alžběta Medková nás vyspovedala o témach “prázdnych” miest a o tom, prečo súčasná architektúra a urbanizmus potrebujú znovu objaviť utópiu. Rozhovor je prístupný na stránkach Ádvojky (v českom jazyku).

09/2020 | Rozhovor pre rádio: Odpoutejme se od fixních idejí o podobě měst! Architektky a socioložky ze Spolky dráždí imaginaci na ČRo Vltava v programe ArtCafé (35′).

09/2019 | Rozhovor pre rádio: Tvorba města není aktivita úředníků, ale laskavá aktivita všech, říkají členky kolektivu Spolka na Rádiu Wave v programe Východiska (5′).

Prednášky

07/2022 | Prednáška pre MIB talk: Mesto krátkych vzdialeností s Metropolitným inštitútom Bratislavy. Pozrite si videozáznam (73′).

03/2021 | Prednáška pre KRUH architektury: Trvanlivost. Funguje (a jak)? kde sme diskutovali s holandskou vládnou architetkou Liesbeth van der Pol o udržateľnom smerovaní architektúry je formou videa dostupná na Artyčok.TV v anglickom jazyku (87′).

10/2020 | Konferenčný príspevok: Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school vo forme audio & prez príspevku v archíve online konferencie (UN)PLANNED CITY.

09/2020 | Prednáška pre MIB talk: Ako môže jedna ulica zmeniť podobu mesta? s Metropolitným inštitútom Bratislavy.08/2020 | Rozhovor pre rádio: Mesto, to sme my všetci na Slovakia International v programe Gesellschaft und Politik, rozhovor je dostupný na tomto linku v nemeckom jazyku (15′).

11/2019 | Konferenčný príspevok: Mapping the in-between na konferencii Budoucnost je dnes organizovanou Společnosťou pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Pozrite si záznam (18′).

10/2019 | Prednáška: Never-never School: Mapping the in-between pre študentky a študentov Večernej školy TIM (Teorie interaktivních médií) na MUNI v Brne, CZ. Viac o Never Never School.04/2019 | Prednáška o aktivitách Spolky v Bratislavskej Kunsthalle v rámci formátu Umenie pre verejný priestor.09/2018 | Prednáška o projekte Plán pre Košice s Martinom Jergušom z ÚHA Košice v rámci Pecha Kucha Night Bratislava Vol 41: Inštitucionálne zmeny. Viac o projekte.Autorské texty

Okrem nižšie uvedených článkov vydala Spolka aj niekoľko vlastných publikácií, príručiek a zinov. Všetky nájdete na našom e-shope.

od roku 2022 | Pravidelná osvetová rubrika pre magazín MAG D A

02/2023 | 3 články s analýzami pre Magazín Reč mesta:
Úrady a regulácia reklamy. Pohľad z praxe Prahy, Košíc a Prešova, report z diskusie od Kristiny Roman;
Úradníci chcú postupovať v prospech kvality mestského prostredia, dôležité je zapojiť aj širokú verejnosť, analýza dotazníku pre úrady na východnom Slovensku od Zuzany Révészovej;
Posilnenie kapacít, scitlivenie prejavu, prijatie záväzného manuálu. Ako by mohla vyzerať reč mestských úradov v Prešove?, storytellingový článok z workshopu od Lýdie Grešákovej.

01/2023 | Pohľad z periférie: Ako tvoriť mesto spolu, ASPEKTin.

11/2022 | City, (Climate) Refugees and Architecture, a v slovenčine Mesto, (klimatickí) utečenci a architektúra: Nové úlohy, nové profesie a staré profesie, na ktorých záleží v rámci slovenského projektu Rok pre klímu.

07/2022 | We the Educators. Tools for learners and teachers with climate-care, v rámci slovenského projektu Rok pre klímu.

03/2021 | Usporiadanie miest a spoločnosti: Prečo sú pre architektúru dôležité utópie?, A2 kulturní čtrnáctideník č. 6/2021.

02/2021 | Spaces of Collectivity, wissenderkuenste.de online publikácia.

10/2020 | Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school, Architektúra & Urbanizmus (2020, Volume 54, No. 1 – 2).

09/2020 | Starostlivé mapovanie: letná škola Never-never school v Košiciach, Artalk Revue.

11/2018 | Oslava všeho a ničeho Freespace na bienále architektury v Benátkách, A2 kulturní čtrnáctideník č. 24/2018.

05/2017 | Mesto zo ženskej perspektívy, A2 kulturní čtrnáctideník č. 11/2017.

04/2016 | Škola ako commons: Hľadanie zdieľaného priestoru na sídlisku, A2 kulturní čtrnáctideník č. 9/2016.

Iné

Krátky film

Filmárka Poppy Illsley prostredníctvom 25' dokumentu zachytila dianie a metodiku letnej školy Never Never School 2019.

Prior!

V deň posledného otvorenia obchodného domu Prior, sme usporiadali prednášku a diskusiu, ktorých cieľom bolo otvoriť otázku významu, hodnoty a kvality jeho architektúry. Čo je na budove vlastne cenné a dôležité a akým spôsobom ju môžme zachovať pre budúcnosť, tak aby plnila účel a zároveň bola zachovaná jej podstata?

Záznam prednášky a diskusie na Soundcloude. Diskusia začína na 44:00.

Facebook udalosť a viac info tu.

Súvisiace projekty