PĽAC

PĽAC znamená miesto.
Je miestom stretnutia, ihriskom, trhoviskom či divadlom, záhradou.
Je miestom bez predsudkov.
Je mobiliár, ktorý vytvorí miesto na trávenie času pre deti aj lokálnych rezidentov.

PĽAC je výsledkom participatívneho prístupu k priestoru a k architektúre. Spolupracovaním s deťmi, učiteľkami, architektmi a študentmi architektúry sme oživili miesto, v akom by mohli tráviť čas a stretávať sa všetci susedia štvrte, bez predsudkov. Ich zapojenie do projektu rezidentov ďalej motivovalo svoj spoločný priestor zveľaďovať.

PĽAC prebiehal prostredníctvom workshopov počas roku 2016 na ŠZŠ Odborárskej v Košiciach. Alebo iným slovom, prebiehal v komunite.

Participatívny proces

Kritické mapovanie priestoru, prístupnosti a potenciálu

Záhrada, v ktorej neskôr vznikol PĽAC | Foto: Spolka

Workshopy s deťmi

Môj svet S deťmi sme vytvárali fantazijné svety založené na príbehu a individuálnom vnímaní priestoru.

Ja v priestore Deti naväzovali na predošlý workshop. Hľadali sme polohy, ktoré sú špecifické pre ich fantazijné priestory a snažili sa ich zachytiť vo forme jednoduchého kartónového “nábytku”.

My v priestore Zo získaných informácií, dojmov a atmosfér sme vytvorili “skladačku” ihriska. Deti rôznych vekových kategórií vytvárali spoločné miesto pre hru a oddych.

Dizajn workshop a návrh

So študentmi architektúry sme na základe workshopov s deťmi spoločne navrhli možnú podobu miesta.

Návrh záhrady pozostáva z vytvorenia jednotlivých drevených mobiliárov, spevnených plôch pre hru a komunitné aktivity a výsady novej zelene. Hlavnými činnosťami sa po spätnej komunikácii návrhu s deťmi stáva komunitná záhradka, minipódium pre akcie školy a oddychový priestor pod stromom.

Realizácia

Otvorenie

Sponzori

PĽAC workshop sa uskutočnil pod záštitou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
Kontaktná osoba za univerzitu: Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
PĽAC workshop využíva metodiku vyvinutú ateliérom Die Baupiloten.
PĽAC sa uskutočnil vďaka grantovému príspevku Nadácie Tatra banky.
PĽAC sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Ocenenia

PRO EDUCO Awards 2016 - kategória vysoká škola Som fér 2016 - 1. miesto v kategórii Vekovo zmiešaný kolektív

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa podieľala ŠZŠ Odborárska v Košiciach v spolupráci s členkami Spolky:
Sociologičkou Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.
a architektkami MgA. Viktória Mravčáková a Zuzana Tabačková, MA

Za podporu tiež ďakujeme miestnym školákom a ich učiteľkám a študentom a študentkám architektúry Technickej univerzity v Košiciach.

Súvisiace projekty