Plán pre Košice

Mesto Košice pripravuje nový územný plán. Ten súčasný vychádza z iných spoločenských podmienok, prešiel množstvom zmien a doplnkov a už nezodpovedá súčasným potrebám. Dnes sa zamýšľame nad tým, ako vnímať mesto ako celok v kontexte 21. storočia. Znamená to napríklad vyrovnať sa s ústupom industriálnej výroby, dopravnou záťažou a environmentálnymi problémami.

Tento dokument, dôležitý pre rozvoj mesta, majú možnosť pripomienkovať aj občania. Združenie Spolka preto v spolupráci s mestom pripravilo spôsob, ako obyvateľov mesta lepšie oboznámiť s obsahom príprav.

Vo februári 2018 spustila Spolka nový informačný web a video na adrese Pplanprekosice.sk, kde sa obyvatelia môžu dozvedieť informácie o postupoch a dokumentácii územného plánovania. Spolka prináša unikátne prepojenie mediálneho umenia a urbanizmu. Práve pomocou nových technológií projekt Plán pre Košice sprostredkuje zložitý odborný dokument jednoduchou rečou a pútavou výtvarnou stránkou.

V priebehu apríla a mája prebiehali výstavy, happeningy, prednášky a workshopy pre širokú aj odbornú verejnosť.

Viac info na facebooku.