ŠAK

spolka1.jpg

Na začiatku bola myšlienka, že škola ako inštitúcia má skvelé dispozície verejného priestoru, ktoré môže ponúknuť ľuďom bývajúcim na sídlisku. Tí totiž zväčša na sídlisku netrávia voľný čas a pohybujú sa skôr na trase domácnosť–práca, ktorá je často ďaleko od bydliska. Škola je však často od okolia uzavretá a jej dvor oplotený – jej komunitná úloha a potenciál sa tak v každodennej realite opomínajú.

Škola a Komunita – ŠAK – je súbor nápadov a vylepšení, ako školu s okolitou komunitou lepšie prepojiť a to prostredníctvom spoločného zveľaďovania priestorov školy. Základom modelu ŠAK je spoločné budovanie zdieľaného priestoru. Zveľadenie prostredia školy zároveň zlepšuje susedské spolužitie. Škola sa tak stáva atraktívnym miestom pre vzdelávanie, hru, šport a aj trávenie voľného času mladých aj dospelých.

Prečítajte si viac v článku v A2-kulturní čtrnáctideník 09/2016

Metodólogia ŠAK bola particiatívne vytvorená a testovaná počas pilotnej fázy 2016-2017 na dvoch základných školách v Košiciach, v rámci projektov ŠAK Belehradská a ŠAK Užhorodská.

Konkrétne aktivity projektu:

Séria mapovacích workshopov a výstava
Tématické hry o sídlisku pre deti a mládež
hIntervencie na školskom dvore zamerané na budovanie zdieľaného priestoru
Mapovací workshop Spolu Školu zameraný na potreby sídliskových obyvateľov a obyvateliek
Budovanie zdieľaného priestoru na školskom dvore

Viac o aktivitách

Teoretický rozmer projektu

Zuzana Tabačková projekt zároveň zahrnula do svojej magisterskej diplomovej práce na Universität der Künste Berlin Commoning school: Turning a school into a space of community (v anglickom jazyku).

Jadrom práce je podrobný etnografický opis procesu participatívnej architektúry pri premene ZŠ Užhorodská na komunitný priestor. O projekte pojednáva skrz svoj vlastný pohľad architektky, ktorá bola koordinátorkou projektu. Opiera sa pritom aj o rôzne dokumenty a rozhovory s ďalšími aktérmi a aktérkami zapojenými do projektu. Hoci podrobne opisuje len jeden projekt v jednom kontexte, poskytnutím teoretického rámca (spoločné postupy, školy ako priestory komunity, úloha architektúry), ako aj kritickej reflexívnej analýzy celého procesu a podrobného opisu rôznych použitých metód a nástrojov prináša relevantné poznatky pre širšie architektonické porozumenie.

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa podieľala ZŠ Belehradská a ZŠ Užhorodská v Košiciach v spolupráci s členkami Spolky:
Sociologičkami Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD. a Mgr. Lýdia Grešáková
a architektkami MgA. Viktória Mravčáková a Zuzana Tabačková, MA

Za podporu tiež ďakujeme Petre Klepcovej, Jaroslavovi Tabačkovi staršiemu, Jane N., Francescovi Bosso, Monike K., Dávidovi Hankovi, Maťke R., Gréte Čandovej, Jakubovi S., Matúšovi Dz., Matúšovi F. a ďalším spomedzi miestnych školákov a ich učiteliek a okolitých susedov a susediek.

Súvisiace projekty