ŠAK Belehradská

Škola a sídlisko očami detí

Počas roka 2016 sme so žiakmi a žiačkami ZŠ Belehradskej mapovali školu a jej okolie prostredníctvom troch kreatívnych workshopov. Výsledky mapovania ako aj metódy jednotlivých workshopov prezentuje online publikácia. Zároveň sme výsledky prezentovali výstavou v priestoroch chodby školy. Výstava sa konala od decembra do februára 2017 a poskytla priestor na reflexiu o škole, jej atmosférach a možnostiach zmeny.

V troch workshopoch sme sa venovali subjektívnemu vnímaniu detí nasledujúcich priestorov:

1. Workshop Sídlisko-škola-ja sa súsredil na vnímanie priestorov sídliska a vzťahu medzi školou a sídliskom
2. Téma školského dvora ako prieniku medzi školou a sídliskom a školou samotnou bola predmetom druhého workshopu, ktorý bol vedený umelcom Matejom Vakulom v rámci Manuálu verejných priestorov.
3. Posledný workshop Škola ako ju (ne)poznáme sa zaoberal priestorami školy, potenciálmi jej priestorov a tiež snami detí.

Sídlisko-škola-ja

V rámci mapovania sídliska sme v marci 2016 uskutočnili spoločne s jednou triedou na ZŠ Belehradská sériu workshopov na témy atmosfér sídliska a školy. So žiakmi V.C sme absolvovali tri nekonvenčné hodiny výtvarnej výchovy a snažili sme sa vzájomne pochopiť, ako vnímame priestor sídliska a vlastnú cestu do školy, priestor na pomedzí školy a exteriéru, či školu samotnú. Zaujímal nás spôsob, akým deti dokážu tento priestor používať a či majú motiváciu ho meniť a zlepšovať. Informácie a dojmy sme zaznamenávali rôznymi metódami - kresbou, zaznamenávaním do mapy, divadlom a kolážami.

Manuál verejných priestorov

Spolu s umelcom a odborníkom na verejný priestor Matejom Vakulom sme tvorili neobvyklé riešenia pre zlepšenie školského dvora na ZŠ Belehradskej. Chceli sme počuť všetky názory na to, ako by školské ihrisko mohlo byť lepším miestom pre všetkých. Matej Vakula sa najprv počas vyučovania venoval triede 7.C, spolu s ktorou vymyslel niekoľko nápadov na zlepšenie ihriska. Výsledná realizácia mala tieto riešenia symbolicky pripomínať.

Matej Vakula je multimediálny umelec, pedagóg, kurátor, teoretik, programátor a domáci kutil s špecializáciou na vizualizáciu dát, biológiu a urbanistické otázky. V súčasnosti sa zúčastňuje na umeleckej rezidencii v Centre pre molekulárny výskum and nanotechnológiu, ktoré sa zaoberá vývojom nových metód liečby rakoviny. Jeho práca skúma vplyv kultúry, techniky, lokalizácie a politiky na osobné skúsenosti a sociálne vzťahy. Žije, pracuje a tvorí v New Yorku, USA.

Viac o manuáloch Mateja Vakulu nájdete na jeho stránke Vakula.eu.

Akcia prebehla v rámci celomestského festivalu #Use the city, ktorý zastrešujú Výmenníky. Program festivalu nájdete tu.