NOVÉ: Plagaziny #2

Plagaziny sú krásne dizajnové plagáty a ziny, ktoré skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prinášajú hlavné body prediskutované v rámci prednášok o živote v meste a mestskom plánovaní s názvom Mestoláska. A my s radosťou oznamujeme vydanie hneď troch nových!

Texty z plagazinov sme sa rozhodli uverejniť online v plnej verzii (linky nižšie). Vo fyzickej kópii, ktorá sa dá rozložiť na dizajnový plagát, si ich môžete objednať na našom e-shope.

Celá séria plagazinov #2 (3 ks): 10 € (vrátane poštovného)
Samostatné plagaziny: 4 € (vrátane poštovného)

V druhej sérií vyšli nasledovné plagaziny, ktorých eseje zverejňujeme v plnom znení:
Starostlivé mestá X Never Never School (esej Gréty Čandovej)
Mesto X Domov (esej Juliany Sokolovej)
Mesto X Divočina (esej Tomáša Straky)

Čítaj ďalšie Plagaziny

Tím a podpora

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.