Publikácia Hrať Mestometer

Dvojjazyčná publikácia Hrať Mestometer: Prečo mestá potrebujú územný plán? podporuje šírenie vedomostí a princípov, nadobudnutých počas tvorby interaktívnej inštalácie Mestometer, ktorá hravou formou vzdeláva o komplexných témach v územnom plánovaní. Mestometer umožňuje lepšie pochopiť komplexné vzťahy medzi aspektmi mesta, ktoré sú v územnom pláne reprezentované farebnou abstraktou mapu. Má povzbudiť ľudí k informovanejšiemu a kritickejšiemu pripomienkovaniu územného plánu. Zároveň vytvára fyzický priestor pre stretnutia so zástupcami samosprávy a mestských orgánov, pre ktorých môže byť taktiež nástrojom zdieľania skúseností a platformou pre multiodborovú diskusiu o smerovaní politík v oblasti tvorby prostredia. V publikácii nájdete jednak texty od autoriek a autora inštalácie a aj dva od externého experta a expertky. Texty sú doplnené o ilustrácie, ktoré sú jadrom Mestometra.

Spinková väzba, 52×2 strán
Vydavateľ: Creative Industry Košice, n.o. a Spolka o.z., Košice
2021

Titul: Hrať Mestometer: Prečo mestá potrebujú územný plán?
Jazyk: Slovenský a anglický
ISBN print: 978-80-973956-0-5
ISBN online: 978-80-973956-1-2

Obsah:
Glosár publikácie a územného plánovania
Úvodom (Lýdia Grešáková, Zuzana Tabačková)
Územný plán ako nástroj politiky obrazu mesta (Zuzana Tabačková, Katarína Onderková)
Mesto hrou (Samuel Velebný)
Mestometer: Časti a celok (Samuel Velebný)
Doprava v Územnom plánovaní: Čo môže ulica? Od priestoru na koridor a späť – rozhovor s Michalom Šindelářom (Lýdia Grešáková)
Tvorba Územního plánu je společná věc (Terezie Lokšová)

Pozrite si informácie o platbe a zaslaní (aj pre "len PDF" verzie), prípadne priamo zakúpte vlastnú fyzickú kopiu pokračovaním rovno na PayPal:

Cena publikácie (vrátane poštovného a PDF verzie)