Urban dialogue with post-socialist city

V anglickom jazyku vydávame kratší zborník esejí, utópií a iných príspevkov Urban dialogue with post-socialist city – Urbánny dialóg s 'post-socialistickým' mestom! Všetky príspevky vychádzajú z nášho pozorovania panelového sídliska Ťahanovce v Košiciach počas pilotného ročníka Never Never School 2018: Ako môžu byť sídliská miestami na život, a nielen miestami na prespávanie? Ako reagujú na meniace sa politiky a ekonomický systém? Môžu nové utópie zmysluplne reagovať na staré?

Zborník sme sprístupnili zadarmo, nájdete ho online na tomto linku.

Viac o letnej škole.


Online publikácia, 33 strán
Vydala Spolka, Košice
2021

Titul: NEVER NEVER SCHOOL 2018: Urban Dialogue with post-socialist city
Editorky: Spolka – Lýdia Grešáková, Viktória Mravčáková, Zuzana Révészová, Zuzana Tabačková
Jazyk: anglický
Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISBN 978-80-973580-2-0

Obsah:
Introduction (Zuzana Révészová, Viktória Mravčáková, Zuzana Tabačková, Lýdia Grešáková)
Urban codes (Never Never School 2018 participants)
Ťahanovce future scenarios (Never Never School 2018 participants)
The Utopia of Affordable Housing (Jana Kočková)
On Binarity (Lynda Zein)
Education and utopias Interview with Nika Dubrovsky (Zuzana Tabačková)
Thirty Years (Mišo Hudák)Veľa z našich publikácii vychádza prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku.