Urban dialogue with post-socialist city – Urbánny dialóg s 'post-socialistickým' mestom

V anglickom jazyku vydávame kratší zborník esejí, utópií a iných príspevkov Urban dialogue with post-socialist city – Urbánny dialóg s 'post-socialistickým' mestom! Všetky príspevky vychádzajú z nášho pozorovania panelového sídliska Ťahanovce v Košiciach počas pilotného ročníka Never Never School 2018: Ako môžu byť sídliská miestami na život, a nielen miestami na prespávanie? Ako reagujú na meniace sa politiky a ekonomický systém? Môžu nové utópie zmysluplne reagovať na staré? Zborník vydávame zadarmo, nájdete ho online na tomto linku. Veselé čítanie!

Veľa z našich publikácii vychádza prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku.