Spaces of Collectivity

25.9. – 9.11.2019 vo VI PER Gallery

Výstava Spaces of Collectivity je diskusiou a uvažovaním nad kolektívom a kolektívnymi priestormi, ktoré sa otvárajú v súvislosti so spoločenskými zmenami v súčasnom prelínaní kreatívnej práce, aktivizmu a inovatívneho biznisu.

Otázky o kolektivite prinášajú mizanscénu divadelného predstavenia, v ktorom je jazykom priestor a orientácia v ňom. Výstava poukazuje na fakt, že v kolektívnom usporiadaní je úloha priestoru súčasťou komunikácie a od priestoru často závisí, ako daný kolektív bude fungovať. Výstava sa pohybuje v troch rovinách otázok, zobrazených priestorovo. Prvú rovinu čítania a otváraciu diskusiu nastoľuje objekt centrálneho stola, ktorého ústredná otázka znie:

Akú úlohu hrá fyzický priestor v kolektíve? Symbolický objekt okrúhleho stola je pozvaním na diskusiu a komunikáciu. Vytvára stôl priestor na komunikáciu alebo je priestor vytváraný kolektivitou? S nástrojmi a prostriedkami, ktoré architekti majú, sa snažia o materializáciu týchto vzťahov do multifunkčných objektov, ktoré umožnia tisíc spôsobov komunikácie. Pokiaľ chápeme priestor ako jazyk, stávajú sa tieto fyzické objekty – artefakty, ktoré v komunikácii používame – nástrojmi na precíznejšie či efektívnejšie vybudovanie spoločného priestoru.

Existujú kolektívy bez účelu? Druhá rovina čítania výstavy spočíva v otázke týkajúcej sa troch foriem účelovosti. V prvom rade commons, teda kolektívneho zdieľania statkov.. Kolektív vzniká kvôli účelu spravovania týchto statkov. V druhom rade je účelovosť predstavená v súvislosti s urýchľovacími praktikami kolektívnej existencie najmä kvôli pohodlnosti a inštrumentalizácii pre ekonomické zjednodušenie dosiahnutia cieľov. A napokon, aj kolektív sám môže byť účelom, vo výstave ho diskutujeme najmä prostredníctvom utópií a nových politických imaginácií, ktorých udržateľnosť je diskutabilná kvôli „mäkkosti“ väzieb medzi členmi.

Aké priestory tvoria kolektívy? Čo považujeme za hodnotné a čo za lacné? Kedy je paletová lavička vítaným symbolom kolektívnej snahy a kedy reprezentuje zlyhanie? DIY estetika bola dlhoročnou súčasťou každodennosti obyvateľov v normalizovaných obydliach, a tak sa ešte stále túžba po krásnom spája s novotou, ušľachtilým materiálom či iným typom novosti. V tomto rozmere sa dajú klásť otázky aj na funkčnosť digitálneho priestoru pre kolektívy a možnosť opustenia fyzických zdieľaných zdrojov pre spoločné zdieľanie tých digitálnych. Inštalácia rozbieha do diskusie ďalšie témy s cieľom znejasniť hranice pojmov, ktoré prepoužívaním nabrali jasné kontúry. Pomocou spochybnení utvára znalosť o tom, čo pre nás znamenajú kolektívne priestory, v ktorých mnoho z nás dennodenne pracuje. Priznané objavovanie, ktoré je súčasťou práce, tvorby, dizajnu, komunikácie a experimentovania, nemá jasné hranice.

Sprievodné prednášky a workshopy

2.10. Tatjana Schneider: Spatial Agency and Architecture as a Collective Form (prednáška v anglickom jazyku)

Dnes, kdy se kolektivita a pojem společné práce staly kouzelnou formulí, umožňující obrátit naruby to, jak je tvořen prostor, a spolu s tím i celá desetiletí neoliberálního vykořisťování, je asi na místě znovu zvážit potenciál takových konceptů i jejich uvádění do praxe. Tato krátká přednáška s následnou diskusí se proto zaměří na taková konání, která berou v úvahu mnohost mezilidských i mimolidských vztahů. Bude řešit, proč by kolektivita mohla být konceptem hodným zkoumání, proč by se za ni i o její podobu mělo bojovat a proč by mohla být užitečným nástrojem – spolu se zdravou porcí pesimismu – pro opětovné načrtnutí a vytvoření skutečně osvobozující budoucnosti.

Udalosť na facebooku

19.10. Spolka: Kolektívne mapy miesta (workshop)

Čo to znamená konať kolektívne, keď každý z nás prináša so sebou vlastné perspektívy, hodnoty, domnienky a taktiež vlastný jazyk? Ako sa vytvára celok z mnohých rôznorodých častí? A aké kompromisy si vyžaduje cesta ku kolektivite? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať spolu s vami, prostredníctvom kolektívneho mapovania verejných priestorov. Cieľ workshopu je teda dvojaký: spoločne sa reflektovať nad kolektívnym potenciálom priestorov a tiež nad mechanizmami, ktoré vedia tieto potenciály aktivovať.

Workshop je vedený kolektívom Spolka. Je otvorený každému bez ohľadu na profesiu, skúsenosti alebo znalosť miesta. Počet miest je obmedzený, max. 15 účastníkov. Registrácia na spolka@spolka.cc

Udalosť na facebooku

25.10. Giacomo Pala & Jörg Stanzel: Déjà Vu Futures Prague’s / Speculative Past (workshop)

Během workshopu se budeme zabývat budovou Invalidovny, barokní stavbou, která v minulosti sloužila jako ubytovna pro pacienty zotavující se z válečných zranění a která je dnes prázdná. S ohledem na aktuální diskuse o možném využití budovy budou účastníci workshopu vytvářet fiktivní narativy, ve kterých si budou představovat možné proměny celého komplexu, a to jak ve smyslu jeho obsahu, tak i formy. Abychom mohli takové narativy rozvinout, zaměříme se na koncept uchronie: alternativní přítomnosti. Budeme sledovat minulost tohoto místa a představovat si smyšlený vývoj historických událostí, abychom z toho vyvodili, jak by budova mohla být dnes využívána. A stejně jako při déjà vu budeme přítomnost vnímat jako něco současného, už zažitého, ale alternativního ke skutečnosti. Cílem bude vytvořit nové podoby budoucnosti, přičemž jejich zdroje budeme hledat v minulosti: v tom, jaká by mohla být, spíše než jaká bude muset být. V tomto smyslu bude budova představena jako nádoba a produkt různých forem společenských a kulturních komunit. Jako prostor, ve kterém by se mohly odehrávat různé druhy akcí a který je vyjádřením různých více či méně fiktivních společenských podmínek. Nakonec budeme během workshopu spekulovat nad složitými vztahy mezi komunitami, politikou a architekturou. Výstupem bude barevná mapa ukazující, jak se prostor a čas vydávají po různých alternativních cestách. Účastníci workshopu budou vyzváni, aby na nich rozvíjeli své vize pomocí koláží, vyobrazení a/nebo kreseb.

Workshop budou vést architekti Giacomo Pala a Jörg Stanzel a bude probíhat v angličtině. Maximální počet účastníků je 15. Registrace na spolka@spolka.cc.

Udalosť na facebooku

6.11. Elena Markus & Nick Förster: From Collective to Commoning (workshop)

Socialistický ideál kolektívnosti, ktorý nadobudol v 60. a 80. rokoch minulého storočia konkrétných tvarov, odrážal ideológiu, ktorá bola v rozpore s kapitalistickým prostredím, ktoré predstavuje víťazstvo individuálnych požiadaviek a túžob. Príbeh studenej vojny zrejme zmizol s „koncom histórie“ začiatkom 90. rokov. V súčasnosti však opäť existuje požiadavka odmietnuť hegemóniu neoliberálneho hospodárstva a súkromné ​​záujmy v bývalých východných aj západných krajinách spolu s globálnym severom a juhom. Cieľom seminára bude preto skúmanie kolektívnych potrieb a individuálnych ašpirácií: Na pochopenie zložitého vzťahu medzi historickou skúsenosťou kolektívu a súčasným diskurzom o spoločnostiach sa bližšie pozrieme na rôzne koncepty kolektívnosti ako ideológie a vízie v kontexte politických obmedzení 20. a 21. storočia. Pre štúdium problému kolektívneho a kolektivizmu v rámci architektúry sa zameriame na sídlisko Invalidovna v Prahe, realizované v rokoch 1960 až 1967, a najmä na experimentálnu budovu hotela Expo navrhnutú Josefom Polákom a Václavom Šaldom. Na základe niekoľkých referenčných bodov budú účastníčky a účastníci seminára sledovať utopickú minulosť a skúmať súčasné príležitosti na “commoning spaces”, ako sú napríklad priestory pre „nás“.

Workshop budú viesť Elena Markus a Nick Förster a bude prebiehať v angličtine. Maximálny počet účastníkov je 15. Registrácia na spolka@spolka.cc.

Sprievodný text

Nosnou súčasťou výstavy je Brožúra k výstave Spolka: Spaces of Collectivity

picture credits: Peter FaboSúvisiace projekty: