Spolka hľadá členov a členky

Spolka hľadá stále ale teraz hlavne.

Hľadáme nového plnohodnotného člena alebo členku, ktorá sa vyzná v komunikácii a v písaní. Budúci rok budeme pracovať na spoločnej tvorbe strategických plánov, uskutočníme tri výstavy, plánujeme robiť podcastovú sériu,…

To všetko sú prvky udržateľnej m(i)estotvorby, ktorú chceme šíriť do sveta. Ako inak ju šíriť, než o nej neustále písať (a rozprávať) navonok, dovnútra či v jednotlivých projektoch.

Pošlite nám váš životopis a motivačný list (1 NS) na spolka@spolka.cc s predmetom: SPOLUPRÁCA do 20. 1. 2022 (vrátane)

Ak sa v nasledujúcom popise nenájdete ale aj tak s nami chcete spolupracovať, ozvite sa nám aj tak a možno niečo vymyslíme.

Hľadáme niekoho

 • kto chápe fungovanie medziľudskej a masovej komunikácie s dôrazom na citlivosť voči adresátom/adresátkam v osobnej, tlačenej, digitálnej a inej forme
 • kto bude integrálnou súčasťou nášho kolektívu a bude sa podieľať na zdieľaných kolektívnych povinnostiach a radostiach
 • koho bavia témy, ktorým sa venujeme, spojené s mestským a strategickým plánovaním, architektúrou, participáciou, udržateľnosťou a umením
 • kto vie dobre a dokumentačne písať, má základné grafické zručnosti a ovláda slovenčinu a angličtinu
 • kto má chuť sa zapájať do našich najrôznejších výstavných, výskumných, publikačných, umeleckých či participatívnych projektov na úrovni konceptu aj realizácie
 • kto zvládne pracovať približne 40 h mesačne (1/4 úväzok), prípadne menej/viac podľa dohody a zapojenia do projektov (možné navýšenie do budúcna)
 • kto sa ideálne pohybuje v Košiciach alebo Bratislave a využije možnosť chodiť do jednej z našich spoločných kancelárií

Čo je náplňou práce

 • nadviazanie na rozpracovanú komunikačnú stratégiu Spolky
 • dokumentácia projektov formou textu, prípadne napr. graficky, fotograficky (príklad)
 • spravovanie komunikačných kanálov Spolky (napr. web, newsletter, sociálne médiá)
 • práca na vybraných projektoch podľa dohody (napr. práca na publikáciách, komunikácia v rámci participatívnych projektov, copywriting textov k výstavám a pod.)
 • a ďalšie body, ktoré spoločne premyslíme

Čo ponúkame

 • starostlivý prístup
 • inšpiratívne interdisciplinárne prostredie spolupráce
 • nastavenie pracovného času podľa vlastných potrieb
 • rovnaké férové ohodnotenie pre všetkých členov a členky kolektívu (500 – 600 eur v hrubom za stanovenú časovú dotáciu cca 40h/mesiac = 1/4 úväzok)
 • práca na dohodu, zmluvu o spolupráci, SZČO s možnosťou zmeny na zamestnanecký pomer v blízkej budúcnosti
 • možnosť spolupracovať na rozvoji organizácie a princípov jej fungovania

Aká je práca v Spolke?

Nehierarchická – sme nehierarchický kolektív. Svoje hodnoty sa snažíme obhajovať v každodennosti. Hľadáme spôsoby, ako byť prospešné spoločnosti aj planéte a pritom mať zdravý a udržateľný vzťah k práci a sebe navzájom. Pracovné podmienky vyjednávame kolektívne a transparentne. Fungujeme hybridne online aj offline (v Bratislave, Berlíne či Košiciach).

Našu pracovnú náplň formujeme a rozdeľujeme spoločne. Tvoríme vlastné projekty, spolupracujeme so samosprávami, verejnými inštitúciami, neziskovými organizáciami. Spolupracujeme na medzinárodných výskumných, publikačných či umeleckých projektoch. V rámci platformy Spolka+ spolupracujeme so širšou skupinou odborníkov a odborníčok.

Aktuálne pracujeme na tom, aby Spolka bola férová zamestnávateľka a na rozvoji finančne udržateľného modelu.