Podpora participácie a zapájania verejnosti do projektov

sak_je_modelom_spoluprace_medzi_skolou_a_komunitousak_9.jpg

V Spolke rozumieme v oblasti územného plánovania a mestotvorby participáciou všetky aktivity, ktoré sprostredkúvajú účasť verejnosti na tvorbe verejných politík. Na oblasť participácie sa Spolka špecializuje už viac ako 7 rokov, naše skúsenosti Vám radi sprostredkujeme aj pri konzultácií. Naša činnosť spočíva predovšetkým v nasledujúcom sprostredkovaní účasti pre odbornú aj neodbornú verejnosť:

Tvorba podkladov, návrhov a konečnej podoby dokumentov.
Účasť na rozhodnutiach, ktoré určujú podobu, charakter a funkciu diskutovaného územia.
Posilnenie pocitu vlastníctva projektov a prevziatie znalostí, ako ich udržiavať.
Účasť na facilitovaných stretnutiach, moderovanie konfliktov, workshopy na viziovanie budúcností.

Pracujeme v mierke budovy, susedstva, celého mesta či regiónu.

V snahe zapojiť širokú verejnosť do projektov sa v Spolke snažíme neustále prinášať nové inovatívne metódy. Aj participácia môže mať niekoľko úrovní, rozličné projekty a stanovené ciele vyžadujú rozličný prístup. Participácia pre nás nie je len trendy slovo, považujeme ju za základný prvok demokratickej a inkluzívnej tvorby a je pre nás veľmi dôležitá. Veríme, že vytvorením priestoru pre zdieľanie predstáv a skúseností obyvateliek a obyvateľov pri formovaní našich miest, či už odborných alebo neodborných, je možné vytvoriť udržateľné mestá pre lepší život nás všetkých.

Súvisiaca činnosť

Súvisiace projekty