Spolka Studio

2016_9-8_plac_foto_david-hanko_web-18-.jpg

Spolka sa špecializuje na menšie, participatívne tvorené architektonické projekty, krízovú a intervenčnú architektúru. Veríme, že podieľanie sa na tvorbe posilňuje vzťah k prostrediu, ale aj vzťahy medzi účastníkmi a účastníčkami procesov. Do projektov preto radi a často zapájame ľudí, ktorých sa týkajú. Našim cieľom je vytvárať také miesta, ktoré sú citlivé a starostlivé. Nielen k ľuďom, ale aj k prírode. Východiskom pre architektonické projekty je v Spolke vždy starostlivý výskum prostredia a potrieb. Naša práca je zosobnením nasledujúcich zručností:

Holistické plánovanie: od výskumu cez dizajn až po realizáciu.
Sociálny výskum, citlivé rozhovory s záujmovými skupinami a jednotlivcami.
Citlivé navrhovanie.
Rýchle intervencie.
Schopnosť reagovať na špecifické podmienky jednotlivých miest.
Vypracovanie metodológie v kontexte krízového dizajnu a navrhovanie v kontexte humanitárnej pomoci.
Konzultovanie, osveta a zdostupňovanie našich metód.

Pracujeme v mierke budovy, ulice a susedstva – prístupných pre verejnosť.

Súvisiace projekty