Výskumná činnosť v oblasti sociológie a architektúry

bs_fritz-schlueter23.jpg

Niektoré dôležité činnosti Spolky sa odohrávajú skôr na pozadí. Príkladom sú:

Konzultácie výskumných metód.
Mapovania priestoru.
Publikačná činnosť.
Tvorba výstav, sympózií a iných verejných výstupov pre výskum.

Oslovujú nás viaceré organizácie a my im rady pomáhame. V tíme Spolky sú dve sociologičky s mnohoročnými skúsenosťami s výskumom aj prácou v teréne. Okrem teoretických znalostí máme už čo-to odskúšané aj na vlastných chybách, vďaka tomu vieme pomáhať, predvídať a optimalizovať. Pamätáme na poučku “Garbage In, Garbage Out”. Ťažko zaviesť akékoľvek dobré a zmysluplné opatrenia na základe zlých dát.

Správne pripravený a realizovaný výskum je východiskom dobrého projektu a podkladom pre zodpovedné rozhodnutia. Na základe neho častokrát spolu s klientom prehodnotíme aj samotné zadanie. Či už ide o prípravu sociologického výskumu alebo vypracovanie architektonickej štúdie, v Spolke tieto činnosti radi zastrešíme. Náš tím je zložený z architektiek a sociologičiek s viac ako 7 ročnou praxou v oblasti udržateľného plánovania a citlivej mestotvorby.

Venujeme sa aj vlastnému výskumu. Máme osobný záujem zlepšiť našu vlastnú prax a viac spoznať aspekty citlivej a rešpektujúcej mestotvorby. Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť pre takúto mestotvorbu lepšie podmienky na Slovensku a v Česku.

Súvisiace projekty

Akademický publikovaný výskum

Konferenčný príspevok a akademický článok: Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school v časopise Architektúra & Urbanizmus (2020, Volume 54, No. 1 – 2). Článok sme k čítaniu sprístupnili na Academii. Nájdete ho však aj vo forme audio & prez príspevku v archíve online konferencie (UN)PLANNED CITY.

Konferenčný príspevok: Spatial practices from the margins na konferencii Urban Movements and Local Politics in CEE countries: Recent Developments and Conceptual Ambivalences (2021, CEFRES)