Osvetová činnosť

nn19_poppy_dsc03825.jpg

Našou prioritou je tvorba zdieľaného poznania, ktoré vzniká na konkrétnom mieste a konkrétnej situácii spoločne s ďalšími zainteresovanými ľuďmi. Takto nadobudnuté a „zažité“ kolektívne poznanie podporuje komunitu a angažovanosť. Naším cieľom je touto formou vzdelávať obyvateľstvo v témach mestského plánovania. Zároveň však chceme na základe našich skúseností kultivovať a usmerňovať verejný diskurz a približovať ho k ľuďom. Tvoríme:

Články, prednášky, rozhovory o tom čo je mesto a o citlivej mestotvorbe.
Letnú školu pre mladých profesionálov a profesionálky.
Workshopy a výstavy pre odbornú aj neodbornú verejnosť.

Pri príprave vzdelávacích a iných podujatí kladieme dôraz na nehierarchický prístup. Používame metódy, ktoré ľudí naladia na spoločnú činnosť, zohľadňujú potreby jednotlivcov a sú inkluzívne. Práve prostredníctvom facilitácie dokážeme zabezpečiť príjemnú pracovnú atmosféru pre účastníkov a účastníčky našich udalostí počas celého trvania. Medzi naše hlavné udalosti patrí predovšetkým nami vytvorená letná škola Never Never School či prednáškovo-diskusný cyklus Mestoláska. Obe prebiehajú už od roku 2018 a do Košíc sme ich prostredníctvom priniesli najrôznejších cenných odborníkov a odborníčky.

Súvisiace projekty